Evde bakım aylığı için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır. Bu 3 şart şu şekilde sıralanabilir;

1. Ağır engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu
2. Bakıma muhtaç olunmasını gösteren kriterlerin oluşması,
3. Gelir koşullarının uygun olması şartları aranmaktadır.

Evde Bakım Maaşı için Öngörülen Gerekli Şartlar Nelerdir?

1. Bunun öncelikli şartlardan bir tanesi tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulu raporunda engel oranının % 50 olması ve sağlık kurulu raporu içerisinde engelli bölümünün karşısında evet yazması gerekmektedir. Ağır engellilik durumu normal yaşam şartlarında başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin durumlarının sağlık kurulu raporu ile tescillenmesi ile olmaktadır.

Küçük çocuklar sağlıklı olsalarda zaten başkasının bakımına muhtaç olduklarından sağlıklı küçük çocuklar için böyle bir talepte bulunulamaz. Ancak engelli olan küçük çocuklar için alınacak sağlık kurulu raporunda engellilik oranının tespit edilmesi konusunda zorluklar yaşanabilmektedir. Bu nedenle küçük çocuklar için hazırlanan sağlık kurulu raporları süreli değil 1 ya da 2 senelik için verilmektedir.

2. Bakıma muhtaç engelli kişi tanımı yeme, içme, tuvalet gibi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bir başkasının bakımına ihtiyaç duyan kişiler anlamına gelmektedir. Bu nedenle bakıma muhtaç kişi kriterlerinin tam yerinde olması gerekmektedir.

3. Engelli maaşı için gelir kriteri oldukça önem taşımaktadır. Gelir kriteri engelli olan kişinin hande bulunan toplam kişi sayısının gelirinin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. Bu tutar 2013 yılının ikinci yarısında 487,52 TL olarak belirlenmiştir.

Bunun için gelir tespiti yapılması adına engelli kişinin hanesinde yaşayanların toplam gelirleri toplanarak handede yaşayan tüm kişilerin sayılarına bulunarak elde edilmektedir. Bu ornatılama neticesinde gelir kriterleri koşulları sağlanmış ise engelli maaşı alma durumu söz konusu olabilmektedir. Engelli bakıcısı olabilmek için kişinin bir engelli akrabası olması gerekmektedir