Kefalet sanılanın ve yaygın kanının aksine son derece büyük bir sorumluluktur. Çünkü kefil olarak imza attığınız her borç aslında o borcu ödemekle yükümlü olmanız anlamına gelir. Kefil olunan kişi borcunu ödemezse ya da kefil olunan kişi ölürse bu durumda bankanın uygulayacağı prosedür bazı kriterlere bağlı olarak değişmektedir.

Kefil Olduğum Kişi Ölürse?

Kefil olan kişilerin yaşadıkları risklerden biri de kefil olunan kişinin vefat etmesi durumudur. Bu durumda pek çok kişi kefil olduğum kişi öldü şokunu yaşamakta ve bundan sonra izleyeceği prosedür hakkında bilgi edinmek istemektedir. Kefil olduğunuz kişinin ölmesi durumunda bankanın izleyeceği yol kredi kullanan kişinin hayat sigortası bulunup bulunmadığına göre değişkenlik göstermektedir.

Kredilerde hayat sigortası bu nedenle büyük bir önem taşımakta olup yasal bir zorunluluk olmadığı için pek çok kişi kredi kullanırken hayat sigortası poliçesi istememektedir. Oysa ki kişinin vefat etmesi durumunda hayat sigortası yapılmamış ise kredide kalan borç tutarı kefil bulunuyorsa kefile, kefilsiz kredi kullanılmış ise de mirasçılara intikal ettirilir. Hayat sigortası yapılmadıysa bu durumda ölen kişinin borcunu banka kefilden talep etme hakkına sahiptir. Mirasçılar borcu üstlenmezse bu durumda kefil boru ödemekle yükümlüdür.