Katılım bankacılığı genel anlamda mali sektör içinde bulunan, ekonomi finans içinde bulunan bir bankacılık türüdür. Mekanizmasında tasarruf sahipleri olan müşterilerinden toplanılan para fonu sanayi, ticaret gibi alanlarda değerlendirilerek oluşan kar ve zarar müşteriler arasında paylaştırılır. Yani bu olay büyük bir şirketi anımsatır. Banka şirketin tamamı ve müşteriler şirket ortaklarıdır. Para belli bir yönetme organı altında işletilir ve aynı şirket sisteminde olduğu elde edilen kar veya zarar herkese aittir. Ticaret ve sanayinin her türlü ihtiyaç duyduğu teçhizatın teminini sağlamaktadır bu şekilde farkını ortaya koyar.

NORMAL BANKACILIKTAN FARKI
Daha çok faiz sistemine alternatif olacak şekilde oluşturulan sistemdir. Genel mana da muhafazakâr kesim tarafından kullanıldığı düşünülse de kar odaklı bir iş olan katılım bankacılığı oldukça iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Diğer bankacılık sistemine karşın sabit bir getiri sözü vermezler çünkü faizsizlik prensibi özünde böyle bir durum yoktur.Faizsiz bankacılıktır .

Bu sistem faizden uzak kalan kesiminde elinde bulunan pasif durumdaki fonu ülke ekonomisine kazandırmayı hedefler. Aynı zamanda bu kesimdeki insanların orta ve uzun vade içinde maddiyatlarının finanse edilmesine de katkı sağlamış olurlar. Müşteriden elde edilen nakit ticari yönden kullanılarak kar olayı oluştuğundan dolayı faizden esaslı bir ayrım içine girmiştir ve bu uzmanlar tarafından onanmıştır.

Katılım bankaları fon kullandırmadan önce aslında diğer bankaların kredi notu tarzında araştırması gibi firmayı her yönden inceleme altına alır. Eğer ki firma yeterli düzey ve kar oluşturabilecek düzeyde ise belirlenen tutarda fon aktarımı gerçekleşir. Firmanın ödemleri karşılayamaması durumunda önceden yapılan anlaşmadaki teminat olarak verilen değerler nakde dönüştürülür.

Katılım bankasının en büyük farkı netsizlik-nötrlük yani diğer banka sistemi gibi belli bir garanti vermemesidir. Bu özellik sistemi farklılaştırır. Kar eldesi olursa paylaşım gerçekleşir.Diğer sisteme oranla ileriye dönük kar payı açıklaması yapmazlar yaptıkları kar açıklamaları geçmişe aittir yani sadece hangi doğrultuda ilerlediklerini gösterir.Bunların incelenmesi ile ya yatırım yapılır ya da tercih edilmez.Yani bunlar müşteriye fikir amaçlı sunulan reklamlardır.Vaat içermez.

YATIRIMLARINI NASIL YAPALAR?
Peşin veya vadeli malın alım-satım fiyatı, çalışılan sektörün genel durumu, enflasyon hareketlilikleri, ekonomideki beklentiler, alınacak malın piyasadaki kar haddi, elde bulunan paranın yatırım gücü, iş yapılan müşterinin pazarlık gücü gibi faaliyet topluluğu incelenerek yatırımlarını gerçekleştirir.