Karadeniz Teknik Üniversitesi 23 Akademik Personel Alımı Yapacak

DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, YÖK Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ÜDS’den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak, adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre yeniden yabancı dil sınavına alınacaklardır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili

birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Profesör 1 1
Sürmene Deniz Bil.Fak. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Gemi İşlemleri Profesör 1 1
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Maliye Maliye Teorisi Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Profesör 1 2
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Malzeme Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Gastoenterolojide yandal yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd.Doç. 1 1 Çevre Politikası ve Çevre Politikası Araçları üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 Su Kaynakları Yönetimi alanında çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 Avrupada yaşayan müslüman öğrencilerin din eğitimi ve ders materyalleri üzerine çalışmış

olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Yrd.Doç. 1 1 İngilizce dilinde YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 80 veya üzeri puan almış

olmak.

Sürmene Deniz Bil.Fak. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Seyir ve Denizde Güvenlik Yrd.Doç. 1 1 Sediment Taşınımının Matematiksel Modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Trabzon MYO Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Yrd.Doç. 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında doktora

yapmış olmak ve ilgili alanda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.

Turizm ve Otelcilik MYO Seyahat Turizm ve Eğl.Hiz. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yrd.Doç. 3 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri veya Çalışma Ekonomisi alanında çalışmış olmak.
Vakfıkebir MYO Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yrd.Doç. 3 1 Muhasebe Denetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Vakfıkebir MYO Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Yrd.Doç. 3 1 Dış Ticaret alanında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 23