İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

İsteğe bağlı prim ödeyerek genel sağlık sigortasına tabi olmayı sağlayan sigorta çeşididir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları Nelerdir?

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Kendi sigortalılığı nedeni ile aylık bağlanmamış olmak

-Kanuna tabi şekilde zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek durumda çalışmamak ya da 4/a maddesi dahilinde sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günü doldurmayacak şekilde çalışmak ya da tam gün çalışmamak.

-İsteğe bağlı sigorta, talebin kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

-Kısmi çalışanlar ya da ay içinde 30 günden az çalışanlar hariç, isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin, isteğe bağlı sigortayı yeniden talep etmeleri gerekmektedir.

-İsteğe bağlı sigorta içinde hem sağlık hem de emeklilik primleri bulunmaktadır. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta yaptıran birey, sağlık primi zorunlu olduğu için kendi sağlık yardımlarını kendi sigortası üzerinden karşılaması gerekmektedir.

-İsteğe bağlı sigorta yaptıran kişiler Bağ-Kur (4/b) kapmasında sayılmaktadır. Bu nedenle, emekliliği yaklaşan kişilerin isteğe bağlı sigortalarının son 7 yılda fazla olması halinde emeklilik hallerinin değişebilme ihtimalleri bulunmaktadır.

-Zorunlu sigortalı olarak part time çalışanların, aynı ay içinde isteğe bağlı primlerini ödemeleri halinde ve Türk işverenler adına sosyal güvenlik anlaşması yapılmayan ülkelerde çalışan işçilere ödenen isteğe bağlı sigorta primleri SSK’ya (4/a) sayılır.

İsteğe Bağlı Sigortada Prim Tutarları

İsteğe bağlı sigortada, pirime esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katı arasındadır. Sigortalı tarafından belirlenen aylık kazanç üzerinden bulunan kazancın %32’sidir. Asgari ücret artışlarına paralel olarak artmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca, 4/a, 4/b ya da 4/c dâhilinde sigortalı olanların, zorunlu sigortaları ile çakışan isteğe bağlı sigortaları iptal edilir ve bu süre içinde ödemiş oldukları primleri istenirse iade edilebilir ya da varsa diğer borçlarına mahsup edilir.