İşsizlik maaşı almanın yolu doğrudan İŞKUR’a başvuru yapmaktan geçer. Başvuru yapmak için herhangi bir İŞKUR Birimi’ne şahsen başvuru yapılabilir ya da www.iskur.gov.tr adresinden talep oluşturulabilir. İş akdinin feshinin ardından en geç 30 gün içinde başvuru yapmak iyi olacaktır. Bu sayede herhangi bir hak kaybı yaşamadan maaş düzenli olarak alınabilir.

Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, işsizlik paralarını almak için PTT Şubelerine gitmelidir. Burada yapacakları T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı ibrazıyla işsizlik maaşı alabilirler.

Banka kredisi faizi hesaplama yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ödenir

İşsizlik parası miktarı 1.015 TL ile 2.031 TL arasında değişmektedir. İşsizlik parası iki kriter göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bunlar altta verilmiştir.

 • Maaş, sigortalı çalışanın son 4 aylık brüt kazancının %40’ına denk gelecek şekilde hesaplanır.
 • İşsizlik ödeneği asla asgari ücretin %80’inden fazla olamaz.
 • Damga vergisi bütün maaşlardan düşülür.

Yukarıda belirtilen haricinde bir kesinti yapılmaz ya da vergi alınmaz. 2019 yılı için verilen işsizlik maaşlarından örnekler altta verilmiştir.

 • Asgari ücretli çalışan için ödenecek tutar 1.023 TL’dir ancak 7,77 TL damga vergisi düşüldüğü için 1.015 TL olarak maaşı alır.
 • 500 TL maaşla çalışan bir kişinin işsizlik parası 1.400 TL olarak hesaplanır. 10.63 TL damga vergisi düşüldükten sonra 1.389 TL olarak parayı alır.
 • 000 TL maaşla çalışan bir kişinin işsizlik ödeneği 4.800 TL olarak hesaplansa bile asgari ücretin %80’inin geçemeyeceği için 2.046 TL’de kalır. Ayrıca 15,63 TL damga vergisi düşülür. En sonunda 2.031 TL olarak çekilebilir.

İşsizlik Maaşı Kaç Kere Alınır

İşsizlik ödeneği süresi de çalışandan çalışana göre değişiklik göstermektedir. Buradaki temel kıstas sigortalı çalışma süresidir. İŞKUR tarafından 3 ana gruba ayrılmıştır.

 • 600 gün boyunca çalışmış sigortalı işsizlere 180 gün süresince para verilir.
 • 900 gün boyunca çalışmış olan sigortalı işsizlere 240 gün süresince maaş verilir.
 • 1080 gün ve üzerinde çalışmış olan sigortalı işsizlere de 300 gün süresince ödenek verilmektedir.

Her sigortalı çalışan yukarıdaki gün limitlerini doldursa da bu maaşı alamaz. Alabilmek için sigortalı olarak çalışılan süre boyunca işsizlik sigortası priminin ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları

İşsizlik parası koşulları 4477 sayılı kanundan açıkça ortaya konmuştur. Bu kanunda bir değişiklik yapılmadığı sürece aşağıda belirtilen şartlar geçerlidir.

 • İş akdi feshinin, kişini kendi arzusu ya da hatası sonucu gerçekleşmemiş olması gerekir.
 • İşten çıkış yapılmadan önceki son 600 gün boyunca işsizlik sigortası priminin yatırılmış olması gerekir.
 • İşten ayrılma tarihinden önceki son 120 gün boyunca prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor.
 • İş akdinin feshi sonrasında takip eden 30 gün içinde başvurunun yapılmış olması gerekir.

İşsizlik maaşı talebinde bu 30 günlük süreyi aşan sigortalı işsizler yine de başvuru yapabilir. Ancak bu durumda gecikme süresi, maaş alınabilecek süreden düşülür. Yani 60 gün içinde başvuru yapan biri 120 gün ile 240 gün arasında maaş alabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır

İşsizlik parası takibi İŞKUR resmi internet sitesi iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da e-devlet hizmeti üzerinden yapılabilir. Ayrıca, İŞKUR onay ya da ret cevabını, sigortalı işsizin kayıtta kullandığı cep telefonuna yollar. Başvuru süreciyle ilgili öne çıkan detaylar şunlardır:

 • Ortalama cevap süresi 10 ile 15 gün arasında değişmektedir.
 • Eğer iş akdi feshinin yapıldığı gün başvuru yapılırsa kesinlikle 10 gün içinde bir cevap gelmez. Bunun sebebi ise işverene gerekli düzenlemeleri yapması için bir süre verilmesidir. 10 gün içinde onun, primler ile ilgili bilgileri ve çıkış kodunu girmesi gerekir.
 • Eğer işten ayrılma işlemleri bitmeden başvuru yapılırsa kesinlikle ret cevabı gelir. Bu yüzden, fesih işlemlerinin tam olarak bitmesini beklemek gerekir.

Cep telefonu bilgisini İŞKUR’a vermeyen sigortalı işsizler, gerekli güncellemeyi iskur.gov.tr adresine kendi vatandaşlık numaralarıyla ve şifreleriyle girerek yapabilirler.

İşsizlik Maaşı Kesinti Sayılmayan Haller

İşsizlik parası kesinti olmayan durumlar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu durumları tecrübe etmiş bir çalışandan, işten çıkış öncesi 120 gün prim ödemesini tamamlamış olma şartı aranmaz.

 • Sigortalı işsiz ücretsiz izin hakkını kullanmışsa,
 • Geçirdiği bir hastalık yüzünden işe devam edemediyse,
 • Bir disiplin cezası almışsa,
 • Gözaltına alınmışsa,
 • Sigortalı işsiz grev hakkını kullandıysa,
 • Son 120 gün içinde lokavttaysa,
 • Ekonomik krizden etkilendiyse,
 • Doğal afet yaşamışsa,

Yukarıdaki maddelerden birinden etkilenmiş çalışanlarda prim günü şartı aranmaz. Onların başvuruları sigortalı çalışan gün süresi üzerinden hesaplanır.

Kolay kredi veren bankalar için linke tıklayınız.

İşsizlik Maaşı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik parası bilinmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 • Onay sonrası 6 ay boyunca işlem yapılmamış hesaplardaki arak fona geri aktarılır. 5 yıl içinde yeniden başvuru yapılırsa buradan ödeme yapılır. Ancak 5 yıl ve sonrasındaki başvurularda para sadece mahkeme yoluyla geri alınabilir.
 • İşsizlik parası alırken kayıt dışı olarak herhangi bir işte çalışanlar, durumları tespit edilirse ödenekten yararlanamazlar.
 • İşsizlik parası alırken emekli olan kişilere ödenekten para aktarımı kesilir.
 • İŞKUR’un şart koştuğu eğitimleri katılmayı geçersiz bir sebeple reddeden ya da bu eğitimlere devam etmeyen kişilerin işsizlik paraları kesilmektedir.
 • İşsizlik maaşı alırken ikamet değişikliği yapan bir kişi bunu 15 gün içinde bildirmelidir.
 • İşsizlik ödeneği alan kişilerin genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından yatırılmaktadır.
 • İşsizlik parası alan kişinin nafaka borcu varsa aldığı para oraya aktarılır. Onun haricinde bir haciz işleminin karşılığı olarak alınamaz.
 • İşsizlik parası her ayın 5’inde yatırılır. Bu tarihten sonra herhangi bir PTTBank Şubesi’nden para çekilebilir.
 • Eğer kişi işsizlik ödeneği süresi bitmeden iş bulursa kalan hakları dondurulur. Bir daha sigortalı işsiz durumuna geçerse işsizlik maaşı önceden kalan hakları boyunca ödenir.