Büyük çoğunluğunun İslam dinini benimsediği insanların oluşturduğu ülkemizde bu nedenle bankacılık sektörü ile ilgili oldukça yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Bilindiği üzere dinen faiz almak kadar faiz ödemekte haram kılınmış olup bu nedenle faizli kredilerin tümü dini açıdan sakıncalı bulunmaktadır. Bu soruna çözüm getirmesi için kurulan İslami bankalar içinde benzer tartışmalar görülmektedir.

Bunun nedeni İslami bankalardan kredi çekmek isteyen kişilerin yaşadığı ikilemdir. Çünkü finansman desteği adı altında kullandırılan bu kredilerin kullanım anlarında kişinin ödeyeceği toplam para bellidir. Yani ismi farklı olsa da kredi faizi ile bu finansman desteklerinden alınan tutarların özellikleri benzerdir ve tartışma da tam olarak buradan çıkmaktadır.

Dini açıdan bir sakınca olmaması adına bu tip sistemlerde kesinlikle önceden belirlenen bir tutarın olmaması ve ay sonunda yapılacak olan hesaplama ile ödenecek tutarın belirlenmesi gerekir. Yani İslami bankalardan kredi çekmek için verilen ve bunun kesinlikle uygun olduğunu belirten hiçbir açıklama bulunmamaktadır.