İpotekli kredi başvuruları özellikle bankalar tarafından en güvenilir olarak görülen kredi başvuru şeklidir. Zira ipotekli başvurular, geri ödeme anlamında her zaman teminat sağlar. Kişiler borcu geri ödemede sıkıntı yaşadığı zaman bankalar da ipotek gösterilen mala el koyar ve böylelikle geri ödemede sorun yaşanmamış olur. Bu bakımdan bankalar kredi notu düşük olan kişilere bile ipotekli başvuru yapıldığı takdirde kredi verebilmektedir.

İş yerleri, kişilerin başvuru aşamasında ipotek ettikleri belli başlı mülklerden birisidir. İş yerleri ticari olarak sürekli kazanca açık olan mekânlar olduğu için, bankalar tarafından daha avantajlı görülebilmektedir.

İş Yeri Potansiyeli ve Büyüklüğü
İş yerinizi ipotek ettirerek alacağınız kredinin miktarını elbette iş yerinizin potansiyeli belirleyecektir. Eğer ipotek gösterdiğiniz iş yeri, küçük çapta bir ticari işletme ise, elbette çekeceğiniz kredi miktarı bir miktar düşük olabilir. Sahip olduğunuz iş yerinin gerekli donanımları tam ise ve iş yeri fiziki olarak da büyük bir mekân ise; tüm kredi tiplerine ait miktarlara ulaşabilirsiniz.

Baktığımız zaman iş yeriniz küçük çapta bir işletme ise, ortalama olarak çekeceğiniz kredinin 50 bin TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Kredi başvurusunu yaptığınız anda bankalar öncelikle ipotek gösterilen malın değerini sorgulayacaktır. Bu aşamada ipotek gösterilen malın değeri ile kredi tutarı uyumlu olacaktır. Yani iş yerinizin değerinin 50 bin TL görülmesi durumunda, 100 bin TL civarına varacak kredileri çekebilmeniz mümkün olmayacaktır.

Sahip olduğunuz iş yeri büyük bir işletme ise, bu durumda bankalardan daha üst miktarlarda kredileri çekebilirsiniz. Banka iş yerinizin büyük çapta bir işletme olduğuna kanaat getirirse ve iş yerinize ait fiziki unsurların değerli olduğunu tespit ederse, en üst düzeydeki kredileri çekebilirsiniz. Bu da 300 bin TL ve üzerindeki kredileri çekebilmek anlamına gelecektir