Bir borca karşı olarak teminat gösterilen taşınmazlara ipotek konulmaktadır. İpotek üzerine konulduğu taşınmazın bir borca karşı bir başka kişiye teminat olarak gösterildiğini gösteren önemli bir belgedir. Ülkemizde ipotekli konut satışı ile ilgili hiçbir yasal sınırlama ya da uygulama bulunmamakta olup ipotekli taşınmazın devri alan kişi için belirli risklerin alınması anlamına gelir.

İpotekli Taşınmaz Devri 

İpotekli taşınmaz satın almak isteyen kişilerin büyük bir risk üstlendiklerini bilmeleri gerekir. Çünkü üzerinde ipotek olan taşınmazın ipoteğe konu olan borcu ödenmediği takdirde ipotek koyan alacaklı tarafından yeni satın alan kişinin rızası aranmadan satılma ihtimali bulunur. Bu nedenle ipotekli taşınmaz devri için alıcı taraf ödediği tutar ile ipoteğin kaldırılmasını şart koşmalı ve para transferini banka üzerinden bu şekilde yapmalıdır.

İpotekli Taşınmaz Satışı 

Taşınmazın satışı esnasında zaten tapu kayıtlarında üzerinde ipotek olup olmadığı alıcı tarafa beyan edilir. Bu beyanda alıcı taraf ipotek olmasına rağmen alımı gerçekleştirmek istediğini belirtirse tapu devri gerçekleştirilir. Ancak ipotekli taşınmazın satın alınması ipotek kaldırılmadığı sürece son derece risklidir ve yeni alan kişinin tapusu olsa dahi taşınmazı kaybetmesi ile sonuçlanabilir.