Konut kredisi kullanılarak satın alınan konutun tapusu üzerine banka kredi teminatı olarak ipotek koymaktadır. Bu ipotek kişinin tapuyu üzerine aldığı satış işleminde banka avukatı tarafından konulmakta olup kişi ancak borcun tamamını ödediği anda alınan “borcu yoktur yazısı” olarak ta bilinen “ipotek kaldırma yazısı” ile kaldırılmaktadır.

Konulan bu ipotek bankanın borcu tahsil edemediği durumlarda konutu satma hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Yani yasalar karşısında ipotekli konutun satışı hususunda hiçbir engel ya da sakınca yoktur. Ancak konutu satın alan kişi için ipoteğin devam etmesi durumunda çeşitli hak kayıpları yaşanma riski yüksektir. Çünkü konutu satan alan kişi satın alma işleminde konut üzerinden ipotek olduğunu bildiği için bu ipotek şerhini kabul ederek konutu satın almış sayılır.

Banka borcu tahsil edemediği anda konutu satın alan yeni kişiye haber vermeksizin konutu satma hakkını elinde bulundurur. Bu da konutu satın alan yeni kişinin borç bitene kadar bu riski yaşamasına neden olur ki kişinin borcu ödeyip ödemeyeceği her zaman muallakta olan bir konudur. Bu nedenle ipotekli konut satışı yapılmakla beraber ipoteğin satış anında sonlandırılmadığı tüm alım işlemlerinde konutu alan kişi büyük bir risk üstlenmiş olur. Bu nedenle ipotekli konut satın almak kesinlikle önerilmektedir.