Bir alacağa karşı alacaklı tarafın tapu üzerine koyduğu hak şerhine ipotek ismi verilmektedir. Günümüzde ipotekli ihtiyaç kredisi paketlerinin yanı sıra aynı zamanda konut kredisi kullanılarak satın alınan konutların tapuları üzerinde de ipotek şerhi bulunur. Konutun ipotekli olması demek alacaklı tarafın borcunu tahsil edemediği anda bu konutu satma hakkına sahip olması anlamına gelir. Peki, ipotekli konut satılabilir mi?

İpotekli konutun satışı konusunda satışı engelleyecek hiçbir yasal sınırlama yoktur. Burada konutu satan ya da konuta ipotek koyan alacaklının hiçbir kaybı yoktur. Ancak ipotekli konut satın almak konusunda alıcı tarafın son derece dikkatli olması gerekir. Çünkü ipotekli konut satışını gerçekleştiren kişi ya da kurum borcunu ödemezse konutun tapusunun sizin elinizde olmasının hiçbir önemi yoktur ve alacaklı taraf konutu sizin rızanızı aramadan satma hakkına sahiptir.

Yani ipotekli konutu satan değil ipotekli konutu alan taraf için büyük bir risk söz konusudur. Bu nedenle ipotekli evi satmak isteyen taraftan mutlaka ipoteğe konu olan borcun kapatılması halinde konut satışının gerçekleştirileceğine dair taahhütname alınmalı, taşınmazın satış bedelinin ipotekli borç tutarı kadar olan kısmı alacaklıya ödenerek ipotek iptal edilmelidir. Aksi halde tapunun el değiştirmesi ve başka bir kişiye geçmesi ipoteği koyan kişinin hak kaybı yaşamasına neden olmayacağı için ipotekli ev satın alan kişi için risk borç bitene kadar devam edecektir. Yani ipotekli ev almak asla tercih edilmemelidir.