Bankalar kullandırmış oldukları konut kredisi ve ipotekli ihtiyaç kredisi paketlerinin karşılığında tapu üzerine banka adına ipotek şerhi koymaktadır. Tapunun üzerinde ipotek bulunması bankanın istediği her an konutu satma hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde tapu sahibi de dilediği anda konutunu bir başkasına satma hakkına sahiptir. Yani ipotekli konutun satışı için herhangi bir yasal sınırlama uygulanması söz konusu değildir.

İpotek Kaldırma 

İpoteğin kaldırılması için gerekli olan tek şart ipoteğin konulmasına neden olan borcun ortadan kalkmasıdır. Borcun ödenmesi durumunda bankadan borcu yoktur yazısı alınması ile beraber ipotek kaldırma süreci başlatılır. Tapu dairesine borcu yoktur yazısı ile başvuruda bulunulması durumunda tapu dairesi ipotek şerhini kaldıracak ve tapunun üzerinden silecektir.

İpotekli Konut Alınır Mı?

Üzerinde ipotek şerhi bulunan konutun satın alınmasında kanunlar ile ilgili hiçbir sınırlama bulunmamakla beraber konutu satın alan kişinin hak kaybı yaşama riski yüksektir. Bu nedenle ipotekli konut satışlarında alıcılar mümkün olduğunca bu tip alımlardan uzak durmalıdır. Çünkü ipoteğe konu olan borcun ödenmemesi durumunda banka tapunun el değişmesini önemsemez ve yasal hakkını kullanarak alacağın tahsili için konutu satma hakkını kullanabilir.