Bazı resmi işlemler için imza sirküleri talep edilmektedir. Bu belge bulundurulmadan işlemler tamamlanamaz. Dolayısıyla bu belgenin önemi büyüktür. İlk kez imza sirküsüne ihtiyaç duyanlar konu hakkında pek çok detayı merak etmektedirler. Bu yazımızda imza sirküsü ile ilgili merak edilenleri anlattık.

İmza Sirküsü Nedir?

İmza sirküsü, resmi işlem için yetkili olan kişinin imza örneğinin ya da imza örneklerinin bulunduğu belgeye verilen isimdir. İmza sirküleri maddi konularda yapılacak işlemlerde önem taşımaktadır. Resmi işlemleri yapan yetkili kişinin belirlenmesinde önem taşır. Evrakta sahteciliğin önüne geçilebilmesi için yararlanılan oldukça gerekli bir belgedir. Yetki verilen kişiden üç imza alınır. Böylece sahte imza kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek evrak sahteciliği gibi durumların önüne geçilmiş olur.

Önemli bir hususunda belirtilmesi gerekir. İmza sirküleri ile imza beyannameleri aynı belge değildir. İmza sirküleri, limited ve şirketler için hazırlanmakta olan önemli belgelerdir. Bireysel olan talep edilen belgeler ise beyanname adını taşır. Başka bir deyişle bir vatandaşın talep ettiği belgeye beyanname adı verilir.

İmza sirküleri, tüzel kişiler açısından hayati öneme sahiptir. Söz gelimi; POS cihazları başvurularında bulunulması için bankaya verilen belgelerden biri de imza sirküleridir. Bunun yanı sıra; diğer bankacılık işlemleri için de bu belge gerekli olabilmektedir. Dolayısıyla, resmi işlemlerin pek çoğunda bu belgeye ihtiyaç vardır. Bulundurulması gereken belgeler arasında yer alır.

İmza Sirküsü Çıkarmak için Gerekli Evraklar

İmza sirküsü noterden talep edildiğinde notere bazı belgelerin verilmesi gerekir. Bu belgeler eksiksiz şekilde tamamlanıp notere sunulur. Aksi halde imza sirküsü alınamaz. Noterin talep ettiği bu gerekli belgeler; yetkili kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili kurumun vergi levhası ve kayıtlı olunan yerin ticaret sicil gazetesidir.

Noter İmza Sirküsü Ücreti

Yukarıda da belirtildiği gibi noterden imza sirküsü alınması karşılığında bir ücret talep edilir. Bu ücret notere verildikten sonra işlem tamamlanarak belge alınabilir. İmza sirküsü ücreti, hazırlanacak evrak sayısına ve aynı zamanda şirket görevlilerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu bilgiler ışığında imza sirküsü için ödenecek ücret; 110 TL ile 154 TL arasında değişiklik gösterir.

imza sirküsü örneğiİmza Sirküsü Örneği

İmza sirküsü ünvan, adres, yetkili, yetkilinin kullanım şekli, süresi, ticaret sicil adı-no gibi bilgiler içerir. Bu alanlar doldurularak kişiye teslim edilir. Soldaki fotoğrafta örnek bir imza sirküsü görebilirsiniz.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

Resmi işlemlerde büyük öneme sahip olan imza sirkülerinin nereden alındığı da sıklıkla sorulmaktadır. Bu önemle belge, tüzel kişiler için noterden alınmaktadır. Noterden imza sirküsünün alınması için yasal koşulların sağlanmış olması gerekir.

Belli adımlar takip edilerek imza sirküsü talebinde bulunulur;

  • İmza sirküsünün alınması için gerekli belgeler temin edilir. Bu belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • Belgelerle birlikte her hangi bir notere gidilir. Noterden imza sirküsü talep edilir.
  • Noter, belgeyi kısa süre içinde hazırlar. Belge üzerinde doldurulması gereken alanlar doldurulur.
  • Yetkili kişiden üç tane imza alınır.
  • Belge hazırlandığında belge için gerekli ücret ödenir. Böylece işlem sona ermiş olur ve imza sirküsü alınır.
  • Belge üzerinde taraflara dair temel bilgiler vardır. Bu temel bilgiler tüzel kişiye ait bilgiler ve yetkili kişiye ait bilgiler olarak ifade edilir.