İhtiyaç kredisi devri pek çok kişinin yanıt aradığı bir sorudur. Konut kredisi devri bankalar tarafından gerçekleştirilirken ne yazık ki ihtiyaç kredisini devretmek isteyen kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bunun en önemli nedeni ihtiyaç kredilerinin kısa vadeli krediler olmasıdır. Yine bankanın böyle bir kanuni yükümlülüğü yoktur.

Kişinin kredisini ödeyememesi, ödeme güçlüğü yaşaması ve krediyi devralmak isteyen kişinin kredi notunun çok yüksek olması durumunda burada inisiyatif bankaya aittir. Banka borcunu tahsil edebilmek adına dilerse tüketici kredisi devretme başvurusunu kabul edebilir. Ancak bu yine bankanın kendi hür iradesine kalmış bir durumdur.

Bu nedenle başkasının adına kredi çekmek konusunda dikkatli olunmalı, kişinin kredisini ödememesi durumunda bütün yasal sorumluluğun sizin üstünüze olduğunun bilinmesi gereklidir. Kişinin daha sonra bu krediyi sizin üzerinizden kendi üzerine alması da mümkün değildir. Zaten kişi bu koşullara sahip olsa en başta krediyi kendisi çekecektir.