Üretimi gerçekleşen mal veya hizmetlerin üretici ülke dışındaki ülkelere satışının gerçekleşmesine ihracat ismi verilir. Aynı zamanda dış satım olarak da adlandırılan ihracatta malların veya hizmetlerin satışı ülkenin ya da şirketlerin girişimleriyle gerçekleşir. Malların satışı ise genellikle döviz üzerinden olur. Ülke ekonomisine katkı olan ihracat bazı türlerden oluşur. İhracat türleri nelerdir? İhracat hakkında detaylı bilgiye ihtiyacı olan kişilerin araştırdığı konulardandır.

İhracat türleri ise şunlardır;

  • Kayda bağlı ihracat
  • Konsinye ihracat
  • Ön izne bağlı olan ihracat
  • Kredili ihracat
  • İthal edilen malların ihracatı
  • Ticari kiralama yollu ihracat
  • Bedelsiz ihracat
  • Transit ihracat
  • Serbest bölge ihracatı
  • Takas yoluyla ihracat

Bu türlerdeki ihracatın gerçekleşmesi için ihracatı yapacak ülke veya firmaların gümrük beyannameleriyle gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurunun yapılacağı gümrük idaresi ise ihracat yapılacak idare olmalıdır.

Kayda Bağlı İhracat

İhracat türleri arasında bulunan kayda bağlı ihracat müsteşarlıkça belirlenen ve ihracının kayda bağlı olmasının öngörüldüğü mallar üzerinden yapılan ihracattır. Listede yer alan malların ihracatı gerçekleşmeden önce gönderimin yapılacağı ilde yer alan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne başvurularak gümrük beyannamelerinin kaydettirilmesi gerekir.

Konsinye İhracat

Konsinye ihracat ihracatı gerçekleştirilecek olan hizmet veya malın satış işleminin ertelenerek gümrük dışına çıkarılmasını kapsayan ihracattır. Bu ihracat türünde satışın gümrük dışına çıkışın sonrasında yapılması öngörülür.

Ön İzne Bağlı Olan İhracat

Yabancı ülkelere ihraç edilmesi mümkün olan bazı ürünler için ön izin gereklidir. Bu ürünlerin ön izne bağlı olması kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir. Anlaşmalarla belirlenen ve ön izne ihtiyacı olan ürünlerin ihracatı yapılmadan önce gerekli olan merciden izinlerinin alınması gerekir.

Kredili İhracat

İhraç edilmesi gereken yatırım ve tüketim mallarının yapılan anlaşmalar neticesinde kredili olarak ihraç edilmesine kredili ihracat ismi verilir. Bu ihracatın gerçekleşmesi için gümrük beyannamesinin imzalanması gerekir. Kredili ihracat iznine sahip olan kişilerin kendilerine verilen süre boyunca ihracatı gerçekleştirmeleri mümkündür.

İthal Edilen Malların İhracatı

Ülkeler farklı bir ülkeden ihraç ettikleri malları anlaşmalı oldukları ülkelere ihraç edebilirler. Bu yolla yapılan ihracat ithal edilen malların ihracatı olarak adlandırılır. Bu mallar gümrük mevzuatı tarafından belirlenir. Ayrıca ihraç edilecek olan ürünlerin kullanılmış veya yeni olması mümkündür.