Hatırlanacağı üzere birçok şirket, yaşadıkları ağır finansal süreçler nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Bu başvurularının kabul edilmesiyle birlikte birçok şirketin bu ihtiyacı olsa da olmasa da bu yola başvurması ve mahkemelerin büyük çoğunluğunun da söz konusu başvuruları onaylaması nedeniyle piyasalarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Zira bu gibi durumlarda ilgili şirketlere borç vermiş ya da bir şekilde alacaklı konumda bulunan şirketler alacaklarını tahsil edemedikleri için zor duruma düşmüş bulundular.

İflas Erteleme Ne Getiriyor?

Öncelikle iflas erteleme hamlesini kısaca hatırlamamız gerekirse, bir şirket borçlarını ödeyemeyecek ve faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya gelmesiyle birlikte bilirkişilerden oluşan bir heyetle birlikte çözüm yolları içeren bir yol haritası belirleyerek iflas erteleme başvurusu yaparak mahkemeye gidebiliyor. Mahkemenin onaylaması halinde de şirketin mevcut elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi borçları nedeniyle hizmet kesintisi gerçekleşmiyor.

Ayrıca varsa haciz gelmiş malları da belli şartlarda iade ediliyor. Ayrıca yasal takip sonucunda ve rehin olarak alınmış malların satışları da duraksatılıyor. Kısacası elinde malları koruyor ve alması gereken temel hizmetleri kaybetmiyor. Buna karşı, şirket yönetimine kayyum atanıyor ve mahkemeye sunulan yol haritası işleme konuyor. Bu süreç bazı şartların yerine getirilmesiyle birlikte beş yıla kadar sürebiliyor.

Kötüye Kullanım Alacaklıları Zor Durumda Bırakıyor

Ancak uygulamadaki bazı hatalar nedeniyle kötü niyetli kullanıma oldukça açık. Zira söz konusu şirket, bilirkişi olarak yol haritası çıkarılmasını talep ettiği ekip ile birlikte mahkeme başvurursa ve mahkeme de iflas erteleme talebini kabul ederse ilgili şirkete atanacak kayyum da o ekipten oluşuyor. Hâl böyle olunca danışmanlık hizmeti veren birçok bilirkişi ekibi de kayyum olarak atanarak gelir elde etmek için iflas ertelemesinde bulunan şirketle birlikte hareket etmeye oldukça sıcak bakıyor.

İflas Erteleme Nedir? Kötüye Kullanım Gerçek mi?

İflas Erteleme Nedir? Kötüye Kullanım Gerçek mi?

Bu belirttiğimiz açık sayesinde kayıpların önüne geçen ve borçlarını erteleyen şirket kayyum yönetiminde faaliyetlerini sürdürmeyi devam etse de söz konusu süreç boyunca şirketlerin içlerinin boşaltıldığı da iddia ediliyor. Tüm bu zaman diliminde de alacaklılar ilgili miktarları tahsil edemedikleri için zor durumlarda kalabiliyorlar.

Düzenleme Gelebilir

Gelen bilgilere göre bu yöntemin çok yoğun bir şekilde kötüye kullanımından mahkemeler de rahatsız ve bu rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Dolayısıyla yakın bir zamanda iflas ertelemeye yönelik yasal düzenlemeler yapılmasının da gündemde olduğunu ve hükümetten böyle bir hamle gelmesinin sürpriz olmayacağı biliniyor.