İcraya mal beyanında bulunmanın şart olup olmadığı ve mal beyanında bulunulmadığı zaman ceza alınıp alınmadığı konusunda merak edilen çok soru bulunmaktadır. 

Borcunuz varsa ve borcunuzu ödemezseniz icra müdürlüğüne sizin hakkınızda bir kişi ya da kurum tarafından şikayette bulunulur ve tarafınıza haciz kâğıdı gelir. Haciz kâğıdı geldiği zaman icra müdürlüğüne size verilen tarihe kadar mal beyanında bulunmanız şarttır. Eğer mal beyanında bulunmazsanız size cezaî yaptırımların uygulanması söz konusu olabilir.

Nasıl İcralık Olunur?

İcralık olmak pek çok kişinin borç aldığı ve ödemediği zaman karşılaştığı bir durumdur. Eğer karşılaşmadıysa da çevresindeki kişilerden birinin icralık olduğuna yüksek ihtimalle tanık olmuştur. İcralık olmak borcu olup uzun süre ödememek anlamına gelir. İlgili kişi hakkında bu nedenle hakkında icra müdürlüğüne alacaklı tarafından şikayette bulunulmuştur.

İcralık olan kişiye önce bir kâğıt gönderilir. Bu kâğıt kişi hakkında alacaklı tarafından müdürlüğe şikayette bulunulduğunu ve kişinin mal beyanında bulunması gerektiğini haber verir. Verilen tarihe kadar mal beyanında bulunulmazsa icralık olan kişinin evine ya da iş yerine icra memurları gelir ve alacaklının hakkı olan tutar kişinin malları üzerinden tahsil edilmeye çalışılır.

İcraya Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Nedir?

İcraya mal beyanında bulunmazsanız icra müdürlüğünün gerçekleştirmesi gereken takibin süresi uzar. Ayrıca alacaklı da zarara uğrar. Alacaklı taraf banka, şirket ya da şahıs olabilir. Pek çok kişi genellikle kredi taksidini 90 gün boyunca ödemediği için ya da kredi kartı ekstre borcunu yine 90 gün boyunca ödemediği için bankalar tarafından icraya verilmekte ve takibe alınmaktadır.

İcralık olduğunuz zaman mal beyanında bulunmazsanız ceza almanız söz konusudur. Daha önce bu kişilere hapis cezası veriliyordu. Bu uygulama İcra ve İflas Kanununun 337. maddesinin değişmesi ile 2009 yılında kaldırıldı. Ancak şu an yine de İcra ve İflas Kanununun 74. ve 76. maddeleri yürürlükte olduğu için icra müdürlüğüne mal beyanında bulunmayan kişilerin tazyik hapis cezası alma olasılıkları bulunmaktadır.

İcra ve İflas Kanununun 337. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır:

44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır.

İcra ve İflas Kanununda yer alan ifadelere göre mal beyanında bulunmanız zorunludur. Ancak elbette hiç kimse icralık olmak istemez. Bu nedenle ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız çok önemlidir. Borçlarınızı 90 gün gibi uzun bir süre ödemediğiniz sürece icralık olmanız da söz konusu olmaz.