Resmi Gazete’de 10 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanmış olan Uluslararası Banka Hesap Numarası Tebliğ’i ile IBAN ülkemizde ki bütün bankalarca kullanılmaya başlanmıştır.

IBAN üzerinde yapılan hazırlık çalışmaları ise 2003 tarihine kadar uzamaktadır. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan çalışmalarla 1 Eylül 2005 tarihinden beri bankacılık işlemlerinde kullanımı başlamış ve standartları belirlenmiştir.

Uluslararası Banka Hesap Numarası anlamına gelen IBAN esas olarak Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi tarafından oluşturulmuş bir uygulamadır. Para transferi yapmaya imkân veren hesap numaralarının nasıl olacağını tanımlar. Komite tarafından belirlenen standartta göre en fazla 34 adet karakter içerebilir.

Bu karakterler rakam veya harf olabilir. Standart kullanılan numaranın ilk iki hanesinin ülkeyi tanımlayan kod olmasını ve sonra gelen diğer iki hanenin ise kontrol amaçlı kullanımını zorunlu kılmaktadır. Numaranın geriye kalan bölümlerinin kaç karakter olacağı ve içeriğinin nasıl olacağı kullanıcı ülkenin kararlarına bırakılmıştır.

Örnek olarak Fransa için IBAN 27 adet karakterden, Almanya için 22 karakterden oluşmaktadır. Ülkemizde ise belirlenen karakter sayısı 26 adettir.

Türkiye’de kullanılan IBAN numarasının son 16 hanesi banka tarafından verilmiş olan hesaba ait numarayı ifade etmektedir. Belirtilen bu numaraların nasıl oluşturulacağı ve ifade ettiği anlamlar bankaların kararlarına bağlıdır. Bazı bankalar bu numaralarda hesabın ait olduğu şubeyi belirtmeyi seçerken, böyle bir gereklilik görmeyen bankalar da bulunmaktadır.

IBAN Numarası Nasıl Bulunur?
Bankada bulunan para transferine uygun olan hesaba ait IBAN numarasına ulaşmanın doğru yolu bu bilginin banka üzerinden alınmasıdır. Örnek olarak ifade edilirse İngbank’ta bulunan bir hesaba ait IBAN öğrenilmesi için yapılması gereken bankanın internet sitesine girilerek bilgi/destek bölümündeki mevduat sekmesinde bulunan iban-öğrenme bölümünde belirtilen bilgilerin girilmesidir. Burada müşteri numarası ve şube kodu gibi bilgiler istenilmektedir.