Hisse senedi şirket ortaklarının paylarına düşen sermayeyi almaları için elde ettikleri kıymetli evraklardır. Hisse senetleri bankalardan temin edilebilir. Hisse senedi veren bütün bankalara başvuru yapılabilir.

Hisse senedi başvurusu, şartları ve alımları nasıl olmalıdır? 

Sermaye piyasası kurulundan izin alınarak hisse senedi çıkarılmaktadır. Her sermaye hisse senedi çıkarmaz. Hisse senedi çıkarmaya yetkisi olan kurum ve kuruluşlar sınırlıdır. Bunlar ise; anonim şirketleri, payları bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kurumlar alabilmektedirler.

Hisse senedi alacak kişiler başvurularının kabul edilmesinden sonra elden de alabilir veya da internet sitesi aracılığıyla temin edebilirler. İnternet aracılığıyla alınan hisse senetlerinin ödemesi bu yollarla da yapılabilir. Hisse senedi ilk alan kişi yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır. İstenilen belgeler ise senet alımına uygun olmalıdır.

Hisse senedi ödemesi ve faizleri nasıl olmaktadır? 

Hisse senedi ödemesi adı üzerinde kıymetli kâğıt üzerinde imzanın ve senedin ödeme tarihi bulunarak temin edilmektedir. Önemli olan burada tarihinin geçerlilik süresinin ihmal edilmemesidir. Süresi geçen senedi ilk önce alacaklı kişi uyarır tam olarak bir netice alamazsa yasal yollarla alınmaktadır. Ödenmeyen senetlerin faizleri bulunabilir. Senet işinde kandırmaca olaylarda yaşanabilir.

Ama hisse senetlerin u olaylar pek fazla yaşanmayabilir. Çünkü kişinin sermayesi ne kadar ise payını ortağından alma hakkı vardır. Hisse senedi bahsettiğimiz gibi herkese verilmez ve bunun için özel isteğin olması şarttır. İzin verilmezse şirketler bu haktan yararlanamazlar. Yüksek miktarda alınan hisse senetlerinin ödemesi de iyi düşünülmelidir.

Bağlı bulunduğunuz banka ödemelerde gecikme yaptıkça sizlerin zararına olacaktır. Alınmış olan hisse senetleri daha az miktarda temin edilirse ödemesi de daha kolay olacaktır. Bu hisse senetlerinin alındığı gibi satımı da olmaktadır. Ama almış olduğunuz hisse senetlerin ödemesi bitmeden iade edemezsiniz ve cayma hakkına da tabi olamazsınız.