Hibe krediler, geri ödemesi olmayan krediler anlamına gelir. Birkaç çeşit hibe kredisi vardır. Bunlardan biri Esnaf ve Sanatkârların desteklenmesi amacı ile verilen teşvik kredileridir. Bir diğeri ise, yeni işyeri açmak veya işyerini genişletmek için verilen hibe kredisidir. Bunların yanı sıra tarım ve hayvancılık içinde hibe kredileri verilmektedir. Hibe kredileri teşvik amaçlı başvuru yapan kişilere ve uygunluğuna bakılarak verilir.

Hibe kredileri kimler tarafından verilir?

Hibe kredileri yeni işyeri açmak isteyen, çiftçilik yapmak isteyen, hayvancılık gibi işler yapmak isteyen kişilere teşvik ve yardım amaçlı bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurumlar tarafından verilir. Bu gibi kredileri almak kolay ama bir o kadar da meşakkatli, uğraş isteyen bir işlemdir.

Hibe kredileri nasıl alınır?

Hibe kredileri almak isteyenler ilk olarak yapmak istedikleri işi projelendirirler. Projeleri ile geri ödemesiz hibe kredisi almak istedikleri kurum veya kuruluşa müracaat ederler. İlk olarak mülakata çağrılırlar. Mülakatta izlenen yollar; proje hazırlanır, proje sunumu yapılır, değerlendirmeye alınır ve mülakatın olumlu geçmesi durumunda istenilen evrakları tamamlayıp başvurularını yapan kişilere geri ödemesiz hibe kredilerinden uygunluğu doğrultusunda hibe kredi onayı verilir.

Hibe kredilerinden faydalanmak için başvuru yapılması gereken yerler…

Hibe kredileri için başvuru yapılabilecek yerlerin bazıları şunlardır;  KOSGEP (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği),  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Destekleri, İŞKUR destekleri gibi birçok kurum ve kuruluş teşvik vermektedir.

Hibe kredisi almaya uygun kişiler kimlerdir?

Girişimciler (henüz bir işletme açmamış olup da yeni bir işletme açmak isteyenler), Kobiler (kurulu bir işyeri olanlar ve en az bir ile en fazla 250 arasında çalışanı olmak şartı ile), Sanayiciler, Çiftçi ve üretici olanlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve zanaatkârlar geri ödemesiz hibe kredilerinden faydalanabilirler.

Hibe kredisi kullanılarak faaliyete geçen iş yerlerine örnek verilecek olursa…

Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir örnek vererek açıklamakta fayda var. Yeni bir mağaza açmak istiyorsunuz. Bunun için hibe kredisi alacaksınız. Öncelikle yapmanız gereken hibe kredisi alacağınız yere örneğin; KOSGEBE müracaat etmelisiniz. KOSGEB in isteği doğrultusunda uygulamalı girişimcilik eğitimi alınması gerekmektedir. Bu eğitim ücretsizdir. Eğitimi bitirdikten sonra KOSGEB veri tabanına kayıt oluyorsunuz. Kayıt sonrasında KOSGEB in vereceği geri ödemesiz hibeyi alabilmeye uygunluk gösteren işinizin projesini hazırlıyorsunuz ve KOSGEB e sunuyorsunuz. Kurul tarafından inceleniyor ve onaylandığı takdirde elli bin liraya kadar hibe kredisi almaya hak kazanıyorsunuz.

Verilen geri ödemesiz hibe kredileri ne kadardır?

Verilen hibe kredilerinin sabit bir tutarı söz konusu değildir. Yapılan işe ve başvurulan kuruma göre değişkenlik gösterir. Azami tutar için ortalama otuz bin Türk lirasını temel alabiliriz. Yapılacak veya yapılması düşünülen işin büyüklüğüne göre bu tutar artış gösterebilir.

Hibe kredileri gün geçtikçe yaygınlaşan faydasını çok fazlası ile gördüğümüz devlet yardım ve teşvikidir. Günümüzde hibe kredilerinin yardımı ile birçok alanda yeni işler yapılmaktadır. Yeni dükkânlar açılmakta, yeni projeler faaliyete geçmekte, tarımın gelişiminde, hayvancılığın ve hayvancılık yapmak isteyenlerin istedikleri doğrultusunda hayvan ahırlarının genişletilmesi ve hayvanlarının çoğaltılması gibi konularda birçok faydalı işler ortaya çıkarılmıştır. Verilen hibe kredileri(geri ödemesiz teşvik kredileri) birçok işe imzasını atmıştır. Birçok kişinin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlamıştır.