Hayat Sigortası Nedir? Neden Hayat Sigortası Yaptırmak Gereklidir?

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belirli bir aylık prim karşılığında sigortalı olacak olan kişinin sözleşme içerisinde belirtilen haller durumunda hayatını kaybetmesi ya da sözleşmede belirtilen süre içerisinde daha uzun hayatta kalması durumunda kişilere belirlenen miktarlarda yapılan ödemeleri kapsayan bir sigorta türüdür. Hayat sigortası, kişilerin başlarına beklenmedik bir durumunda gelmesi halinde, kişi ya da kişinin sevdiklerini güvence altına almanın haricinde kişilerin tasarruf yapmalarını da sağlamaktadır.

Hayat Sigortasından Kimler Faydalanabilmektedir?

Hayat sigortasından birikim yapmak isteyen veya yaşadığı süre içerisinde istenmeyecek durumlar ile karşılaşma ihtimaline karşılık kendisini güvence altına almak isteyen her kişi faydalanabilir. Bazı teminat türlerinde sağlıklı olma koşulu da aranabilmektedir.

Hayat Sigortası ile Hangi Teminatlara Sahip Olunabilmektedir?

Hayat sigortası hizmetleri ile kişilerin hayatta kalma, hayatının sona ermesi, kaza, yaralanma, engelli duruma girme gibi durumlarda teminat sahibi olabilirler. Teminatlar yapılan sözleşmelere göre değişiklik göstermektedir.

Hayat Sigortası Yaptırılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kişiler hayat sigortası yaptırırlarken teklif formunda yer alan sorulara doğru yanıtlar vermesi ve sigorta firmasına bildirmeleri oldukça önemlidir. Aksi durumda sigorta firması sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu nedenle teklif formlarında yer alan sorulara doğru yanıtlar verilmesi önemlidir.

Çünkü gerekli araştırmalar zaten sigorta firması tarafından araştırılmaktadır. Aynı zamanda kişiler hayat sigortası yaptırırlarken kendilerinin ve sigorta şirketinin hakları konusunda poliçe ve eklerinde yer alan genel şartları okuyarak bilgi sahibi olabilirler ve hakları konusunda gerekli sözleşmeleri yapabilirler.

Kişiler kendilerinin haricinde diledikleri kişi ya da sevdikleri adına hayat sigortası yaptırabilirler. Bunun için sigorta yaptırılacak kişinin kimlik bilgilerini içeren resmi bir evrak ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Hayat Sigortası Olmadan Kredi Kullanılabilir mi ?

Başta konut kredisi olmak üzere bankalardan kredi kullanmak istiyorum diyen kişilerin ikileme düştükleri konulardan biri de hayat sigortasıdır. Bankadan kredi kullanmak isteyen kişilerin hayat sigortası yaptırmaları hakkında kanunlar ile belirlene bir yasal zorunluluk bulunmamakla beraber bankalar borcun tahsilini güvence altına almak adına hayat sigortası yaptırmayı istemektedir.

Ülkemizde ne yazık ki sigortacılık sektörünün gelişiminde yaşanan sıkıntılar pek çok kişinin hayat sigortasının önemini kavrayamamasına neden olmaktadır. Yabancı ülkelerde her bireyin hayat sigortası bulunurken çocuklar için dahi aileler hemen eğitim fonu oluşturmakta ve çocuklarının üniversite eğitimleri için daha küçük yaşlarda birikim yapmaya başlamaktadır.

Kaderci bir toplum olmamızın bu konuda büyük payı bulunurken kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmak en az banka kadar sizin de çıkarınıza olan bir durumdur. Kredi kullanan kişinin borcun ödemesi devam ederken vefat etmesi durumunda borç var ise hayat sigortası poliçesinden karşılanırken yok ise de bu durumda vefat eden kişinin mirasçılarına devredilir.

Başta konut kredisi gibi son derece uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredilerde bu nedenle hayat sigortası yaptırılması kişinin ailesini ve geride kalanları korumak adına çok önemlidir. Çünkü banka konut kredisi kullanan kişinin ölmesi durumunda hayat sigortası var ise bu durumda hayat sigortası poliçesi ile alacağını tahsil etmektedir.

Ancak böyle bir poliçe yok ise bu durumda banka mirasçılardan borcu ödemelerini ister. Mirasçıların borcu ödeyecek durumları yok ise de bu durumda banka ipotekli olan konutu satarak alacağını alma hakkına sahiptir.