Ülkemizde kullanılan konut kredisi paketleri ile beraber yaygınlaşmaya başlayan hayat sigortası yabancı ülkelerde oldukça önem verilen bir uygulama olup ne yazık ki ülkemizde hala sadece zorunlu olunan hallerde tercih edilmektedir. Oysaki hayat sigortası kişinin ölümünden sonra sevdiklerinin ve mirasçılarının çok daha rahat bir hayat sürmelerini sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Hayat sigortası poliçelerinin temel amacı kişinin vefatı durumunda poliçede belirtilen oranda mirasçılarının para almalarını sağlamaktır. Kredilerde hayat sigortası uygulamaları ise daha farklı olup bu poliçelerin amacı ise kredi kullanan kişinin ölmesi durumunda alacaklı olan bankanın kredi geri ödemesini güvence altına alması ve kredi borcu tutarının poliçe üzerinden karşılanmasını sağlamaktır. Bu nedenle uzun vadeli kredilerde mutlaka hayat sigortası zorunlu tutulmasa dahi mümkün olduğunca yaptırılmaya çalışılmalıdır.

Ancak hayat sigortası poliçesinde ödeme yapılması için belirli kriterlerin taşınması gerekir. Peki, hayat sigortası hangi hallerde ödeme yapmaz?

  • Kişinin hayat sigortası poliçesi tutarını mirasçılarına bırakabilmek için kendi ölümünü planlaması, intihar etmesi, ölümüne kaza süsü vermesi durumunda,
  • Hayat sigortası yaptıran kişinin poliçede mirasçı olarak belirttiği kişi tarafından poliçe tutarını almak için öldürülmesi, cinayete kurban gitmesi,
  • Yolcu sıfatının dışında havayolu ile yolculuk edilmesi (kaçak yolculuk yapılması) ve bu yolculukta vefat edilmesi,
  • Savaş esnasında kişinin vefat etmesi (bazı poliçelerde bu madde ek tutarlar ödenerek sigorta poliçesine dahil edilebilmektedir),
  • Nükleer saldırı sonucu ya da kimyasal silah kullanımı sonucunda kişinin vefat etmesi durumunda hayat sigortası poliçesi ödemesi yapılmamaktadır.