Hangi Durumlarda Emekli Maaşına Haciz Konur?

Borsa Ne İşe Yarar?

Emeklilerin en çok karşılaştıkları durum bankalara borçlarının olması ve bu borçları ödeyememeleri durumunda emekli maaşlarına haciz konmasıdır. Ancak emekli maaşlarına her durumda haciz konulamaz. Hangi durumlarda emekli maaşına haciz konabileceğini öğrenmek için yazımızı okuyun.

Emekli maaşına haciz konması sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak emeklilerin, kendi maaşlarına bankalar tarafından her durumda haklı olarak haciz konamayacağını bilmeleri gerekmektedir. Aslına bakarsanız emekli maaşına hangi durumlarda haciz konabileceği konusunda emekliler tarafından çok sayıda soru sorulmaktadır. Bu yüzden yazımızda bu konunun ayrıntılarını vereceğiz.  Yazımızın devamında hangi durumlarda emekli maaşına haciz konabileceği konusunda ayrıntılar bulabilirsiniz.

Emekli maaşınızın yattığı hesap konusunda belirli bilgileri edinmeniz maaşınıza hangi durumlarda haciz konabileceğini anlamanız açısından önem arz etmektedir. Öncelikle emekli maaş hesabınızın normal bir mevduat hesabı olmadığını bilmeniz gerekmektedir. Maaş hesabınız, emekli maaşınızın yattığı ve maaşınızı çektiğiniz bir hesaptır. Bu yüzden aslında bankalar, sizin bankalara borcunuz olsa da sizin emekli maaşınıza haciz koyamaz ve sizin maaşınızdan para kesemezler.

Emeklilerin Maaşlarının Haczedildiği Durumlar

Bankalar yine de kendi müşterileri olan emeklilerin borçlarını ödememeleri durumunda bu borcu onların emekli maaşlarından kesmektedirler. Hatta eğer bu müşterileri emekli maaşlarını başka bankadan alıyorlarsa söz konusu bankaya bir yazı yazmakta ve borcun emekli maaşından kesilmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Ancak sizin bu konuda haklarınızı bilmeniz ve bilgi edinmeniz durumunda emekli maaşınızdan para kesilmesine itiraz etmeniz mümkündür. Yazımızın devamında bu konuyla ilgili maddeyi bulabilirsiniz.

Emekli maaşlarına hangi durumlarda haciz konulup hangi durumlarda haciz konulamayacağı ile ilgili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bir madde bulunmaktadır. Bu kanuna ait maddede emekli kişilerin bankalara borçları olması hâlinde bankaların bu borcu ne şekilde alabileceği ya da alamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR :   Kredi Notu Neden Düşer?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan maddede şu ifadeler yer almaktadır: “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsil gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması hâlinde icra müdürü tarafından reddedilir.

Yani emekliyseniz ve bankaya borcunuz varsa banka bu maaşınıza haciz koyamaz. Maaşınıza ancak sizin boşandığınız eşiniz varsa, eşiniz ve çocuklarınıza verilecek nafaka için haciz konulabilir. Ayrıca banka ancak sizin faiz geliriniz, kira geliriniz, çiftçi geliriniz ve bu gibi maaş dışı geliriniz varsa ancak bunlara haciz koyabilmektedir.

Maaşınıza Haciz Konursa Ne Yapmalısınız?

Yazımızda belirttiğimiz kanun maddesinden de anlayabileceğiniz gibi banka sizin emekli maaşınıza haciz koyamamaktadır. Emekli maaşınız dışında başka gelirleriniz varsa ancak onlara haciz koyabilmektedir. Sizin maaşınıza ancak nafaka kesintisinin yapılması için haciz konabilmektedir.

Eğer sizin borcunuzun olduğu herhangi bir banka sizin izniniz olmadan, bu kanunu tanımayıp sizin maaşınıza haciz koyarsa bu durumda hemen savcılığa söz konusu banka hakkında bir dilekçe vermeli ve o bankadan şikayetçi olmalısınız. Ayrıca bankanın size bu konuda bir belge imzalatmasına da izin vermemelisiniz. Çünkü bankalar, herhangi bir durumda sizin emekli maaşınıza haciz koymak için size emekli maaşımdan kesilsin ifadesini içeren bir belge imzalatabilirler. Bu konuda da uyanık olmanız gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız.
Lütfen adınızınızı giriniz.