Günümüzde finansal olarak işlem yapan bankalar ülkemizde de yoğun olarak iş ve işlem yapmaktadırlar. Bu bankalar faaliyet alanları gereği talepleri almakta ve değerlendirmektedir. Bankalar genelde vadeli ve vadesiz hesap kullanımı, kredi kartı işlemleri, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, maaş ödemeleri veya fatura ödemeleri gibi işlemleri yapmaktadır. Bankalar bu işlemleri hem şube aracılığı ile hem de internet bankacılığı ve ATM makinesi aracılığı ile yapmaktadır.

Ülkemizde İşlem Yapan Bankalar

Bankalar faaliyet alanlarının bir olmasına rağmen kamu ve özel bankacılık olarak ikiye ayrıldıkları bilinmektedir. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası kamu bankası olarak, diğer bankalar ise özel bankalar olarak bilinmektedir.

Bankaların Vadeli Mevduat Hizmetleri

İnsanlar genelde elindeki nakit, döviz veya altınlarını bankalarda yer alan vadeli hesaplara yatırarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda her banka kendine özgü faiz politikası gütmektedir. Bu faiz oranlarının belirlenmesinde Merkez Bankasının aldığı faiz kararları etkilidir. Ülkemizin özel bankalarından ola Halk bankası ise faiz oranlarını şu şekilde belirlenmektedir.

Normal E-Vadeli Türk Lirası Faiz Oranları

Halk Bankası e-vadeli olarak belirlediği faiz oranları şu şekildedir. 500 ile 5000 Türk Lirası için en yüksek faiz oranı %9,25 ile 32-184 gün arasında verilmektedir. 5000 ile 25000 Türk Lirası arası için en yüksek faiz oranı %9,25 ile 32-184 günlük vadeli hesaplardır. 250001 ile 100000 Türk Lirası arasındaki bedeller için en yüksek faiz oranı %9,25 ile 32-184 gün arasındaki vadeli hesaplar için verilmektedir.

Yıllık Vadeli Türk Lirası Faiz Oranları

Halk Bankası normal Türk Lirası vadeli hesapların faiz oranlarını öğrenmek için banka şubelerini ziyaret etmesi ve kişiye özel faiz oranları belirlenmektedir. bundan dolayı kişilerin banka şubesine giderek kendisine özel vadeli faiz oranlarını öğrenebilmektedir