1 Kasım genel seçimleri sürecinde Başbakan Davutoğlu’nun seçim vaatlerinden biri de, iş kurmak isteyen üniversite mezunu gençlere 50.000 TL hibe kredi verileceğiydi. Bu vaat birçok gence umut olduysa da, bazıları da pek umutlanmak istemedi. Seçimlerden sonra tüm vaatlerini 3 ay içinde gerçekleştireceklerini söyleyen Davutoğlu, Türk gençleri için yapılan bu ekonomik faaliyetin de en kısa sürede yürürlüğe gireceğini açıkladı.

50.00 TL hibe kredinin yanında ayrıca, daha yüksek masraflı genç girişimcilere ayrıca 100.000 TL devlet destekli kredi de verilecek. %0 faiz ile verilecek olan bu devlet destekli kredi, gençlerin fikirlerini, yaratıcılıklarını ve kendi işini kurma isteklerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak. Bunun için kredi fonu aracılığı ile gençlere %85 kefaret sağlanacak. 50.000 TL tutarındaki hibe seçeneğinde ise geri ödemesiz olarak gençlere, ihtiyaçları oranında 50000 TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılacak. Bunların dışında yapılacak bir yenilik de yeni iş kuran gençlerin 3 yıl boyunca gelir vergisi ödememeleri olacak.

Gençlere özel bir destek kapsamında verilecek olan bu 50.000 TL hibe kredi ve 100.000 TL’ye kadar devlet destekli, %0 faizli kredi; üniversite mezunu gençlere yeni bir iş kurma, kendi işlerinin sahibi olma imkanı tanıyacak. Bunlara ek olarak Başbakan Davutoğlu’nun gençlere bir diğer vaadi de lise ve üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından ödenecek olmasıydı. Böylece gençler ücretsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanabilecek. Yani, devletin Ocak 2016 tarihinden itibaren gençlere desteği 50.000 TL hibe kredi ile sınırlı kalmayacak.