Genç Çiftçilerin Projelerine Devlet Desteği

Borsa Ne İşe Yarar?

Devlet genç çiftçilerin projelerini destekliyor. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi adı destek hakkında ayrıntılar bu yazımızda.

Resmî Gazete’de 31 Mart 2017 Cuma günü yayımlanan tebliğe göre devlet genç çiftçilerin projelerini destekliyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, genç çiftçilerin girişimciliğini desteklemek ve gelir düzeyini yükseltmek amacıyla yapılan bu proje alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasını sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

Genç Çiftçilerin Projelerine 30 Bin TL’ye Kadar Hibe

Devletin sağladığı bu destek ile genç çiftçiler projelerine 30 bin TL’ye kadar hibe alabilecekler. Kırsal alanda genç çiftçilerin gerçekleştirmek istedikleri projeler pek çok alanda olabilecek. Bu alanların arasında bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbî ve aromatik bitki üretimi, bitkilerin işlenmeri, depolanması ve paketlenmesi gibi faaliyetler yer alıyor. İşte tüm bu faaliyetler için gençlerin geri ödemesiz 30 bin TL’ye kadar destek alması söz konusu.

Genç çiftçiler ön başvurularını http://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapabilecekler. 7 Nisan 2017 tarihinde başlayan başvuru süreci 5 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Başvuruları kabul edilen genç çiftçiler ile TİGEM ya da Merkez Birliği arasında bir sözleşme imzalanacak. Bu sözleşmede hibenin ödeneceğine karar verilen projenin konusu, gider kalemleri ve benzeri gerekli bilgiler yer alacak. Hibeler Ziraat Bankası tarafından ödenecek. Kesin başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Genç Çiftçi Devlet Desteği Başvuru Koşulları

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 •  31 Mart 2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve 41 yaşından gün almamış olmak
 •  Okur – yazar olmak,
 •  Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
 •  Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam etmemek
 •  Başvuru tarihi itibarıyla (KDV) gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 •  Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için 31 Mart 2017 itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için 31 Mart 2017 itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 • 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
 • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR :   En Uygun İhtiyaç Kredisi Hangisi?

Genç Çiftçileri Destekleme Programı kapsamında Bakanılık tarafından kabul edilebilecek projeler:

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri:

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği
 • Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri:

 • Kapama meyve bahçesi tesisi
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üretimi

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi:

 • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
 • Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi

Genç Çiftçileri Destekleme Programı Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge
 • Başvuru dilekçesi
 • Proje tanıtım formu
 • Taahhütname
 • Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi

Hibe sözleşmesi aşamasında istenen belgeler:

 • Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge
 • Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız.
Lütfen adınızınızı giriniz.