Kar payı; bir şirketin  bir yıllık veya dönemlik faaliyeti sonucunda  elde ettiği, net dönem kar oranı üzerinden  şirket ortaklarına ve paydaşlarına  sermayalerinin karşılığında paylaştırdıkları getiri olarak tanımlanabilir.  Kar payı oranı  paydaşların sermaye oranlarına ve hisse oranlarına göre değişkenlik gösterir.

Faiz ise;ekonomik amaçlı kurulmuş olan işletmelerden  ödünç verilen para karşılığında alınan kar, getiri, nema olarak tanımlanabilir. Faiz, sadece paranızın getirisi, ödünç verilen paranın işletilmesi karşılığında kullanım bedeli olarak da düşünülebilir. Kar payı ile faiz arasında farklar bulunur. Bu farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

1 )  Miktar ve cins olarak aynı olan değerli metaların değiştirildiği ve bu değişim sırasında her iki tarafından kabul ettiği fazlalığa, getiriye faiz denir.  Kar payı ise bir işletmenin ürettiği mal, ürün ve hizmet  karşılığında satış fiyatı üzerinden elde edilen getiridir. Faiz de maddi değeri olan metalar değiştirilirken  kar payında üretilen hizmet veya ürün satılmaktadır.

2 )  Faizde anapara  vade süresi sonunda taahhüt edilen kar oranı iken kar payı, üretilen veya sarf edilen emeğin  karşılığında elde edilen getiridir.

3 ) İslami olarak bakıldığında kar payı verilen emek sonucunda ortaya çıkarılan bir ürün veya hizmetin satılması ile elde edilen helal kazanç olarak görülürken faiz ise emek harcanmadan sadece paranın ödünç verilmesi ile elde edilmiş getiri olarak görülür. Faiz haram olarak kabul edilen bir getiridir.

4 ) Kar payı işletmenin tüm paydaşlarına sermaye miktarı ile orantılı olarak dağıtılırken faiz bireysel bir getiri olduğu için paydaşlara dağıtılmaz.

5 ) Kar payı yıllık veya dönemsel olarak hesaplanan, yıl içerisinde bir taahhüt sözleşmesi imzalamadan  elde edilen bir getiri iken, faiz belirli bir vade süresince taahhüt edilen miktarda elde edilir. Kar payı sermaye büyüklüğüne ve üretilen ürün, hizmet kalitesine göre değişkenlik gösterirken faiz oranı sabittir.

Görüldüğü üzere kar payı ve faiz arasında ekonomik şartlar açısından ve islami açıdan çok fazla fark vardır. Ancak bankacılar açısından faiz oranı ile kar payı aynı anlama gelir. Bankacılar para sattıkları için elde edecekleri faiz oranı aynı zamanda kar payıdır.