Evde Bakım Maaşı Şartları 

Devletin özürlü kişilerin bakımı için sağladığı kolaylıklar arasında yer alan evde bakım maaşı belirli kriterleri taşıyan herkese verilmektedir. Bunlar;

 • Bakımı üstlenilen kişinin içerisinde “ağır özürlü” ifadesinin geçtiği ve en az yüzde 50 özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun bulunması,
 • Aynı hanede yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin kişi başı 432 lirayı aşmaması,
 • Kişinin bakıma muhtaç olması ve yaşamak için ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları tek başına karşılayamaması.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu kriterleri taşıyan kişilerin evde bakım maaşı almaya hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyen kişilerin Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlükleri ya da İl Müdürlükleri üzerinden evde bakım maaşı başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Bu formu doldururken tarafınızdan evde bakım maaşı başvuru evrakları talep edilecektir. Bu evraklar;

 • Engelli olan ve bu kişiye bakma görevini üstlenecek olan kişinin kimlik belgelerinin aslı ve fotokopisi,
 • Bakıma muhtaç olan kişinin 2 adet vesikalık resmi,
 • Muhtarınızdan alacağınız hane halkı kimlik bildirim formu,
 • Aynı hanede yaşayan çalışan ya da emekli olan herkesin gelirini gösteren belge,
 • Aynı hanede yaşayan kişilerin varsa mal varlıklarını gösteren belge,
 • Bakıma muhtaç olan kişinin öğrenim belgesi varsa bu belgeler (diploması),
 • Bakıma muhtaç olan kişi için vasi ataması yapılmışsa bu kararı gösteren belge fotokopisi,
 • Engelli olan kişinin babası ve annesi arasında bir boşanma davası gerçekleştiyse boşanma karanının fotokopisi.