Evde yatalak hasta veya bakıma muhtaç birinin bakımı ile ilgilenmek durumunda kalan ve dolayısıyla bir işte çalışmayan kişilerin evde bakım parası için başvuruda bulunması mümkündür.

Nasıl alınır?

Evde bakıma muhtaç veya engelli bir bireyin bulunması hususunda bu kişiye bakmakla yükümlü olan kişiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca evde bakım parası sağlanabilmektedir.

Öncelikle bakıma muhtaç söz konusu kişinin, hastaneye sevk edilip uzman kişilerce kontrolden geçerek bakıma muhtaç olup olmadığı tespit edilir ve yetkili kişilerce bir heyet raporu düzenlenir. Yani kişinin bakıma muhtaç olduğuna karar verilir. Bu rapor onaylandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat edilir.

Şartlar nelerdir?

Gerekli sağlık raporu alındıktan ve müracaat gerçekleştirildikten sonra, yetkili kişilerce bir gelir tespiti uygulaması yapılır. Yetkili kişi bakıma muhtaç kişinin yaşadığı evi ziyaret eder ve denetler. Hanede kişi başına düşen gelirin tespiti yapılır. Kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 2/3’ünün altında ise söz konusu bakıcı evde bakım parası almaya uygun görülür. Aksi halde başvurusu reddedilir.

Kişi çalışmıyorsa ve aylık gelir tespiti şartın altındaysa başvuru kabul edilir. Kişinin emekli sandığı, SSK ya da BAĞ-KUR üyeliği mevcut ise de bu hizmetten yararlanabilmektedir.

Evde bakım parası ne kadar?

Evde bakım aylıkları 2016 itibariyle 932,59 TL olmuştur. Kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 2/3’ünün üzerinde olmamalıdır.

Ne kadar süre ile alınır?

Bakıma muhtaç kişinin bakmakla yükümlü olan kişi tarafından bakımına devam edildiği ve uygun görüldüğü şekilde devam etmektedir. Bu husus ile ilgili resmi bir süre bulunmamakla birlikte bakıma muhtaç kişinin belirlenen süre içerisinde doktor tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bakıma muhtaç kişinin durumunda herhangi bir iyileşme bulunmadığı sürece bakımı devam eder ve bakmakla yükümlü olan kişi söz konusu yardımdan faydalanmaya devam eder