Evde Bakım Maaşı Nedir?

Bir ailedeki toplam gelirlerin tümü hesaplanarak bu gelirin hane içinde yaşayan kişi sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç kişilerin ona bakan yakınlarına ve akrabalarına ödenen paradır.

Verilme Şartları Nedir?

Evde bakım maaşı alınabilmesi için bakıma muhtaç kişinin yetkili hastanelerden %50 ve üzeri engelli raporunun bulunması gereklidir.

Evde bakım maaşını kimler alabilir?

Bu yönetmelikte evde bakım maaşını üvey kişilerde dâhil olmak üzere bakıma muhtaç kişinin; eşi, ana ve babası ile bunların ana ve babası, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, çocukları, çocuklarının eşleri, torunları ile torunlarının eşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, amcaları ve amcalarının eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, teyze çocukları bakıma muhtaç kişilere bakarak evde bakım maaşından yararlanabilirler. Bu kişiler müracaat ettikten sonra değerlendirmeye alınıp olumlu bir sonuca varılmış ise bu kişiler evde bakım maaşı alabilirler.

Bunun dışında eğer yukarıdaki değerlendirme de olumsuz sonuç alındığında kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan kişilere bakıma muhtaç kişi işe aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi kabul eden vasi ve akrabaları bakabilirler. Bakıma muhtaç kişiye vasinin veya akrabasının 24 saat içinde en az 8 saatini aktif bir şekilde ayırması gereklidir.

Evde bakım maaşı sorgulama kaç günde sonuçlanır?

Engellinin talebinin değerlendirilmesi sonucu İl Müdürlüğü engelliye veya temsilcisine 30 gün içerisinde yazılı olarak bildirir. Engelli veya vasisi 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir.

Nereye Başvuru yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama yapmak için bağlı bulunduğunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.