Ülkemizde evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında engelli vatandaşlara sunulmaktadır. Ne şekilde olursa olsun haneye giren toplam gelirin, hanedeki kişi sayısına bölünmesinden ortaya çıkan miktara kişi başına düşen ortalama aylık gelir denilmektedir.

Toplam tutarın, aylık net asgari ücret tutarının 3’de 2’sinden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen varisi, akrabası gibi üçüncü kişilere ödenen ücrete evde bakım maaşı denilmektedir.

Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir?

1. Hastanın ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu: Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından verilmiş olan belgedir. Engel oranı en az %50 olmalıdır ve ağır engel kısmında evet yazması gerekmektedir.

2.Bakıma muhtaçlık kriterlerine uyması: Bakıma muhtaç engelli denildiğinde kastedilen yeme, içme, banyo, tuvalet gibi öz bakımını tek başına gidermekte zorlanan ya da gideremeyecek durumda olan ve hayatını idame ettirebilmesi için yanında başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olan kimselerdir.

3. Gelir kriterlerine uygun olması: Engellinin bulunduğu hanede yaşayan bütün vatandaşların kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’de 2’sini geçmemesi gerekmektedir. Fakat bakmakla yükümlü olmadığı halde engelli bir vatandaşa bakan kişilerde bu şart aranmamaktadır. Sadece engellinin kendisine ait gelir asgari ücretin 3’de 2’sini geçmemesi gerekmektedir.

Evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

– Bir adet fotoğraf

– Engelli sağlık kurul raporu

– Nüfus müdürlüğünden bakıcı ve engelli adına, adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim belgesi

– Engelli ile aynı evde bulunan kişilerden iş yeri sahibi olan var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

– Engellinin üzerine tarım arazisi, tarla, ekili ürün var ise arazilerin bulunduğu il veya ilçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi

– Boşanma durumunda boşanma belgesi

Evde bakım maaşı almak isteyen kişiler 3 ana kriteri tespit ettirerek belgeledikten sonra, başvuru yapmak için gerekli belgeler ile birlikte bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.