Ekonominin en küçük ancak en önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilen esnaf ve sanatkarların korunması ve mesleklerini sürdürebilmelerinin desteklenmesi amacı ile kullandırılan kredilere esnaf kefalet kredileri adı verilmektedir.

Devlet destekli krediler olan bu kredilerin kullandırılması konusunda ise kamu bankaları arasında yer alan Halk Bankası yetkili kılınmaktadır.

Ticari kredilerin daha yüksek olan faiz oranları ile esnaf ve sanatkarlar için kullandırılan kredilerin faizleri için uygulanan kredi faiz oranları kısmının yüksek olan bölümleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede esnaf ve sanatkarlar için düşük faiz oranları ile kredi kullandırma işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Bu tip ortaklık gerçekleştirmek isteyenlerin mutlaka;

  • Esnaf ve sanatkar olmaları,
  • Bununla ilgili gerekli sicil kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,
  • İkamet adreslerinin yada iş yeri adreslerinin başvuruda bulunacakları kooperatifin mutlaka çalışma sınırları içerisinde bulunması,
  • Hali hazırda devam eden başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortaklıklarının bulunmaması gerekir.

Bu şartları taşıyan kişiler kendi sınırları içerisinde yer alan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi birimlerine başvuruda bulunarak esnaf sanatkar kredi paketlerinden yararlanmaları mümkündür.