Günümüzde bankalardan kredi çeken ya da kredi kartı kullanan kişilerin harcamalarını bütçelerine göre yapmamaları nedeni ile yüksek borç tutarları ile karşı karşıya kalmaları son derece sık yaşanan bir durum haline gelmeye devam etmektedir. Evli çiftler arasında büyük sorunların yaşanmasına neden olan haciz davaları ise eşlerin boşanmanın eşiğine bile gelmesine neden olmaktadır. Peki, eşe gelen haciz diğer eşi nasıl etkiler?

Tıpkı suçun bireysel olması gibi borcun kendisi de bireyseldir. Yani kişi evli olsa dahi sahip olduğu borç kendisine aittir. Ancak eşin diğer eşe kefil olması gibi durumlarda eşin de yasal yükümlülüğü oluşur. Ancak böyle bir kefaletin olmadığı tüm kredi türlerinde borcu yapan eş kimse sorumlu olan taraf odur. Örnek vermek gerekirse evli olan çiftlerden borcu yapan A kişisi borcun bütün yükümlülüğünü üstlenmek zorundadır.

A’nın eşi olan B’nin borcu ödemek gibi bir yükümlülüğü asla olmayıp yine B kişisinin bu olan nedeni ile kredi notu ortalaması da olumsuz etkilenmez. Ancak B kişisinin A kişisine kefil olması durumunda kefalet sorumluluk yükleyeceği için B kişisinin de borcu ödeme yükümlülüğü olur.

Konut kredisi başvurularında ise hane halkı geliri ve kredi notu ortalaması dikkate alınacağı için bazı sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Özellikle de kredi notu yüksek olan eşin aylık gelirinin düşük olması da sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir.