Doldurulan her kredi başvuru formu bankalar tarafından titizlikle değerlendirilmekte ve uygun bulunan adaylara kredi onayı verilirken yeterli görülmeyen kişiler için ise kredi reddi gerçekleştirilmektedir. Kredi red nedenleri çok çeşitli olup bunlar başvuruda bulunan kredi türüne göre de farklılık göstermektedir. Ancak en çok rastlanılan kredi red nedenleri 2 tanedir. Peki, en sık rastlanılan kredi reddi sebepleri nelerdir?

Yetersiz / Düşük Kredi Notu Ortalaması 

Kredi başvuru formu dolduran kişinin kredi istihbarat süreci içinde değerlendirmeye ilk alınan kriteri sahip olduğu kredi notu ortalamasıdır. Kredi notu ortalaması düşük olan kişilerin ne yazık ki kredi onayı alma ihtimalleri notlarına paralel olarak düşüş gösterir. Özellikle de yüksek riskli kredi notu ortalaması olan kişilerin kredi onayı almaları çok daha zordur. Buna ek olarak kişinin kredi notu sorgulaması yapmadan kredi başvurusunda bulunması da yapılan bir diğer önemli yanlıştır. Çünkü sahip olunan kredi notu ortalamasına göre çekilebilecek kredi tutarı aslında bellidir ve kişinin kredi notu ortalamasına uygun bir tutar için başvuruda bulunması kredi onayı almasını kolaylaştırır.

Aylık Maaşa Göre Kredi Hesaplama İşleminin Gerçekleştirilmemesi 

Yapılan bir diğer önemli hata ise kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi hesaplaması yapmadan başvuruda bulunmasıdır. Maaşa göre kredi hesaplamasında bulunulması çok önemlidir. Genelde bankalar bu konuda müşterilerinden aylık belgelenebilir gelir tutarlarına oranlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunmalarını ister. Aylık belgelenebilir geliri 3 bin lira olan bir kişi en fazla aylık ödemesi 1.500 liraya kadar olan kredi başvurusu için onay alabilir. Yani kredi hesaplaması sonucu elde edilen kredi aylık ödeme tutarı maaşın yarısını geçmemelidir.