Çek Karşılıksız Çıktı

Çekin karşılıksız çıkması hiç kimse tarafından istenmeyen bir durumdur. Özellikle ticaretle uğraşan şirketler ve işletmeler çekin karşılıksız çıkması durumunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Çekin karşılıksız çıkması durumunda ne yapmanız gerektiğini yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. 

Çekin karşılıksız çıkması çok karşılaşılan durumlardan biridir. Ticaretle uğraşan şirketler ve işletmeler hizmet satışı ya da mal satışı sonrasında ödemeyi çekle yapan müşterilerle karşılaşmaktadırlar. Bu müşteriler aldıkları mal ya da hizmet karşılığında ödemelerini çekle yapabilmektedirler. Çek, kısa süreli borçlanma araçlarından biridir ve kıymetli evraklar arasına girmektedir. Çekin üstüne kişi borçlu olduğu tutarı ve bu tutarın tahsil edileceği tarihi yazar. Çeki alan kişi çekin üstündeki vade gelmedikçe bu tutarı tahsil edemez. Ancak vadesi gelen tutarı tahsil edebilir. Ticarî işletmeler ya da şahıslar çeki bankada bozdurabilirler. Elinizde vadesi gelmiş bir çek varsa bunu ilgili bankaya giderek bozdurabilir, çekin üstünde yazılı olan tutarı alabilirsiniz. Ancak bazen bankaya tahsilata gittiğinizde çekin karşılığı, size çeki veren kişinin hesabında olmayabilir. Yani çekin üstünde yazılı olan tutar, kişinin hesabında bulunmayabilir. Bu durumda çek karşılıksız çıkmış demektir. Çekinizin karşılıksız çıkması iki şekilde olur: Birinci durumda çeki size yazan kişinin hesabında hiç para yoktur. İkinci durumda ise çeki yazan kişinin hesabında çekin üstünde yazan tutarın hepsi yoktur, yani bir kısmı vardır. Bu da çekinizin karşılığının olmaması demektir. Bu durumda bilmeniz gereken şey 5941 sayılı Çek Kanunudur. Çek Kanununa göre elinizdeki çekin karşılıksız çıkması durumunda banka size, yani çekin üstünde adı yazılı olan kişiye bir miktar ödeme yapmak zorundadır. Bu tutar son zamanlarda güncellenmiş ve 1200 TL şeklinde belirlenmiştir. Daha önce bu tutar 1120 TL idi. Ancak bu tutara %7,1 oranında zam yapıldı. Hatta 2015 yılında önce bankaların karşılıksız çıkan çek için ödemesi gereken tutar 600 TL idi. Daha sonra Merkez Bankası bir tebliğ çıkardı ve bunu değiştirdi. Karar resmî gazetede de yayımlandı. Bu karara göre eğer çekin karşılığı hiç bulunamazsa ve çekin üstünde yazılı olan tutar 1200 TL ve üzerinde ise bankalar 1200 TL ödemek zorundadırlar. Eğer çek bedeli 1200 TL’nin altında ise bu durumda bankalar çek bedelinin tamamını ödemek zorundadırlar. Eğer banka bu tutarın bir kısmını öderse çekin üstüne alacaklının adını ve soyadını, T.C. kimlik numarasını ve ödediği tutarı  ve kalan tutarı yazar. Sonra çekin fotokopisini alacaklıya verir ve çekin aslı bankada kalır.

Elinizdeki çekin karşılıksız çıkması sonucunda bankadan çıktıktan sonra yapmanız gereken şey çekin fotokopisiyle beraber Cumhuriyet Başsavcılığına ya da icra dairelerine başvurmaktır. Çünkü Çek Kanununa göre karşılıksız çek vermek suçtur. Bu suçun cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Şikayeti yaptığınızda çekin karşılığının alınması için çeki veren kişiye haciz işlemi yapılacaktır. Çeki size veren kişi gereken tutarı gecikme faizi dahil olmak üzere öderse bir dilekçe ile icra takibini durdurabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız.
Lütfen adınızınızı giriniz.