Çalışmayan kişilerin kredi kullanıp kullanamayacakları başka bir gelire sahip olup olmadıklarına bağlıdır. Yani kişi çalışmayabilir ancak kiraya verdiği bir taşınmazı varsa ve bu taşınmazdan düzenli olarak kira geliri elde ediyorsa bu durumda kredi kullanabilir. Yani bankanın kredi başvurusunu değerlendirirken temel aldığı kriter kişinin çalışıp çalışmadığı değil aylık düzenli gelir elde edip edememesidir.

Kullandırdığı kredinin geri dönüşünü her zaman garanti altına almak isteyen bankalar bu nedenle müşterisinin düzenli bir gelirinin bulunmasını ister. Bu aynı kişinin işi olmayan arkadaşına borç para vermek istememesine benzer. Nasıl ki insanlar işi olmayan yakınına dahi borç para vermek istemezse bankada işi olmayan müşterisine kredi kullandırmak istemez.

Yani çalışmayana kredi veren bankalar bulunmakla beraber kredi onayı her zaman kişinin aylık belgelenebilir bir gelire sahip olması ile alakalıdır. Kişinin düzenli geliri yoksa kesinlikle bankadan kredi kullanamaz. Çünkü bankaların aramış olduğu kredi kullandırma şartları arasında ilk sırayı kişinin aylık düzenli gelire sahip olması alır. Bu şartı taşıyamadıkları için de çalışmayan insana kredi verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle ev hanımlarına kredi verilmesi hususunda da aynı durumlar geçerli olduğu için ev hanımının kredi kullanması da çok zordur.