Borsa portföyü oluşturmak oldukça önemli bir konudur. Zira bu eylemin gerçekleşmesi sırasında atılan doğru adımlar ile birlikte yatırımcının para kazanması kolaylaşacağı gibi yanlış adımlar atılması halinde ise hem oldukça stresli günler yaşanacak hem de muhtemelen ciddi miktarlarda para kayıpları söz konusu olacaktır.

Bu sonuçların neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamak içinse her yatırımcının çok iyi düzeyde borsa eğitimi alması gerekir. Çünkü yatırımcı, her şeyden önce içinde bulunacağı ve işlem yapacağı piyasayı ve onu oluşturan neredeyse her şeyi bilmek durumundadır. Burada yatırımcının ne kadar miktarla sahne alacağı borsa eğitimi açısından belirleyici değildir.

Yani ister az isterse de çok miktarlar yatırım yapılacak olsun her yatırımcının borsa eğitimi alması gerekir. Bunun için de çok uzun bir süre ve çok yüksek miktarda para gerekmemektedir. Zira yatırımcının ayırabileceği zamana bağlı olarak oldukça makul sürelerde borsa eğitimi alınabilmektedir. Bununla birlikte eğitim sürecinde yapılacak harcamaların da yüksek tutarlar olmadığını söyleyebiliriz.

Borsa Eğitimi Şart

İlk iş olarak yatırımcı borsa kitapları ile başlayabilir. Özellikle de kavramları açıklayan, kavramların birbiriyle nasıl ilişki içinde olduğunu gösteren, neden sonuç ilişkilerini net bir şekilde ifade eden temel kitaplar ile başlamak isabetli olacaktır. Bununla birlikte borsa eğitimi için çeşitli video derler de bulunmaktadır. İnternet ortamında hızlı ve ücretsiz bir şekilde erişmenin mümkün olduğu borsa videoları üzerinden önemli bilgiler elde edilebileceği gibi kitaplardan öğrenilenlerin tekrarı amacıyla da kullanılmaları mümkündür.

Burada her yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta, ilgili videoları hazırlayan kişilerdir. Nasıl ki borsa kitapları alanlarında uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır ve yatırımcı adayları da buna dikkat ederek seçim yaparlar videolar için de aynı şekilde seçim yapmak gerekmektedir. Aracı kurumlar ve bankalar da çeşitli borsa eğitimleri sunmaktadırlar. Söz konusu eğitimler çeşitlilik göstermekle birlikte en çok ilgi gören hizmet ise webinar ismiyle anılan çevrimiçi borsa eğitimleridir.

Portföyden Beklentilerin Belirlenmesi

Her yatırımcı borsada yer almadan önce söz konusu piyasada ne amaçla yer aldığını belirlemelidir. Bu ifadenin bir başka şeklinin yatırımcının hedefini belirlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani her yatırımcı tabii ki para kazanmak için borsada yer alacaktır ancak buradaki hedefin tam olarak ne olduğu da belirlenmelidir.

Ne kadar sürede ne kadar miktarda para kazanmak hedeflenmektedir, hangi aşamaya kadar risk alınabilir ve ne kadar para kaybetmek kabullenilebilir gibi soruların net yanıtları olması gerekir. Söz konusu yanıtların sonrasında aslında portföyden beklentilerin ne olduğu da ortaya çıkmaya başlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra bir portföy oluştururken yatırımcıların beklentilerini de netleştirmek adına hisse senetlerini belli gruplara ayırabiliriz. Şimdi hem bu gruplandırmaları hem de yatırımcıların öncelikli hedeflerini dikkate alacak şekilde net bir şekilde görmeye çalışalım.

Önceliğimiz Yüksek Kazanç mı?

Yatırımcının önceliği yüksek kazanç sağlamaksa yani elindeki birikimle birlikte çok miktarda para kazanmayı hedefliyorsa risk almayı da kabullenmelidir. Bunun için de mutlaka iyi bir şekilde borsa eğitimi almış ve diğer yandan sanal borsada ciddi miktarda vakit harcamış olması fark yaratacaktır.

Diğer yandan likiditesi yüksek hisse senetleri üzerine yoğunlaşması önerilebilir. Az miktarda değer kazanan ya da değer kaybeden hisse senetlerinden ziyade risk taşımakla birlikte değer kazanması öngörülen hisse senetleri yakalanmaya çalışılmalıdır.

Önceliğimiz Güvence mi?

Eğer yatırımcı az risk almak istiyorsa ve kısa sürede çok miktarda para kazanmak yerine uzun vadeli yatırım amacıyla borsada yer alıyorsa bu hissi verecek hisse senetlerine yönelmelidir. Bu hisse senetlerinin temel özellikleri ise uzun süredir borsada yer almaları, güçlü ve kararlı bir geçmişe sahip olmalarının yanı sıra organizasyon yapılarının da sağlam olmalarıdır. Diğer yandan bu tür şirkete ait hisse senetleri borsada yaşanan dalgalanmalardan da diğer hisse senetlerine göre daha az etkilenmektedirler. Tabii şirketin içinde bulunduğu sektör de bu noktada önem taşımaktadır.

Borsada Para Kazanmak için Nasıl Portföy Oluşturulur?

Borsada Para Kazanmak için Nasıl Portföy Oluşturulur?

Önceliğimiz Değer Yükselmesi mi?

Kimi şirketler belli dönemlerde yeniden yapılanma şeklinde de ifade edilen ancak sadece yeniden yapılanma olarak görülmemesi gereken, bir satın alma ya da yeni bir sektörde yer alma kararı alma gibi hamleleri de bu konunun içine dahil edebileceğimiz şekilde hareketlenmelere konu olabilmektedir. Dolayısıyla bu sürecin başlamasından evvel ve en uygun zamanda söz konusu şirkete yatırım yapmak yani hisse senedi satın almak iyi bir yatırım olabilir. Riskli sayılabilecek bu yatırımla birlikte hem ülke ekonomisi hem de küresel ekonomi oldukça etkili olacağı için piyasa takibini biraz daha dikkatli ve hızlı yapmak gerekmektedir.

Önceliğimiz Likidite mi?

Menkul kıymetlerden ziyade kısa sürede paraya dönüştürülebilecek yatırımlar hemen her zaman yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ancak bu durum beraberinde bazı riskleri de beraberinde getirdiği için yatırımcılar olabildiğince dikkatli hareket etmektedir. Bu durumla birlikte yüksek likidite talebi aynı zamanda buna vesile olabilecek ya da buna ortam yaratabilecek hisse senetlerinin de yoğun ilgi görmesine, doğal olarak da değerlerinin artmasına vesile olabilmektedir.

Portföy Oluşturma Stratejileri ve Yöntemleri

Yatırımcılar borsada yer aldıkları her anı önceden belirledikleri bir hedef ve söz konusu hedefe ulaşmak için hazırlanan plân doğrultusunda değerlendirmek durumundadırlar. Tabii ki bu şekilde piyasada yer almak bir disiplin ve somut bir şekilde hareket etme başarısı ile ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan bunun gerçekleşmesi için de bazı çalışmalar yapılabilir. Söz konusu çalışmaların yapılabileceği en ideal ortam ise sanal borsa olarak da bilinen deneme hesaplarıdır.

Yatırımcıların, aracı kurumlar ve bankalar tarafından sunulan bir hizmet olan sanal borsa üzerinde deneme yanılma yöntemini kullanarak kendi stratejilerini belirlemeleri gerekir. Eğer bu belirleme ya da doğru veya kişiye en uygun olan stratejiyi tespit etme çalışması gerçek piyasada yapılmaya kalkılırsa ciddi kayıpları da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla sadece sanal para kullanılarak ve olası kazanç durumlarında da sanal para kazanıp olası kayıp durumlarında da sanal para kaybedilen bir ortamın herhangi bir risk taşımadığını düşünecek olursak sanal borsanın bunun için harikulade bir mecra olduğunu da söylememize bile gerek olmadığını düşünüyoruz.

Yatırımcıların portföy oluştururken dikkat etmeleri gereken ilk husus vade süresidir. Yatırım ne kadar süre sonunda ya da süre boyunca para kazanmayı hedeflemektedir sorusuna somut bir yanıt verilmelidir. Uzun vadeli yatırımını önermemizle beraber vadenin en az 1 yıl olmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Burada vadeyi belirleyen bir başka unsur da yatırım için kullanılacak paranın miktarı ve yatırımcının söz konusu miktara duyduğu gereksinimdir.

Zira eğer yatırımcı söz konusu parayı önündeki en az bir yıl içinde ihtiyaç duyacağını düşünüyorsa burada yatırımın istenildiği şekilde gerçekleşmeme riskinin olduğunu da söyleyebiliriz. Zira yatırımın uzun vadede gelir getirebilmesi için plânlanan süre boyunca çekilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla yatırımcı ya vade süresini buna göre düzenlemeli ya da yatırım miktarı üzerinde iyice düşünmelidir.

Hisse senedi türü, portföyün karakterini belirleyeceği için yatırımcının çok iyi bir şekilde düşünmesi gereken ve vade süresini de dikkate alarak değerlendirmesi elzem olan bir konudur. Eğer yatırımcı uzun vadeli yatırım yapabilecek durumdaysa klasik hisse senetleri olarak da ifade edebileceğimiz belli bir geçmişe ve güce sahip birincil hisse senetlerini tercih etmelidir.

Ancak yatırımcı kısa sürede para kazanmayı hedefliyorsa ve uzun vadeli yatırıma sıcak bakmıyorsa değer artışlı hisse senetlerini tercih edebilir. Tabii ki bu durumda risk biraz daha artmış olacaktır. Tüm bunların yanı sıra yatırımcı, riski göze alıyorsa ve kısa süreliğine de olsa yüksek performans göstererek başta piyasa takibi olmak üzere yapması gereken her analizi yaparak ve ciddi mesai harcayarak kısa sürede para kazanmayı hedefliyorsa spekülatif hisse senetlerine de yönelebilir. Bu saydığımız üç sınıflamanın dışındaki hisse senetleri de hemen her amaca yönelik kullanılabilecek ancak sadece küçük denemeler doğrultusunda yatırım yapılabilecek hisse senetleri olarak görülmektedir.

Borsada Para Kazanmak için Nasıl Portföy Oluşturulur?

Borsada Para Kazanmak için Nasıl Portföy Oluşturulur?

Yatırımcıların portföyleri için hisse senedi seçerken mutlaka dikkate almaları gereken bir başka konu da söz konusu hisse senetleriyle ilgili şirketlere ve o şirketlerin içinde bulundukları sektöre dair bilgi birikimidir. Zira yabancı bir sektöre ya da şirkete yatırım yapmak adeta kumar oynamak olarak değerlendirilir.

Her yatırımcı, ilgi alanları için olan sektörlere ve o sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik yatırım yapma eğiliminde olmalıdır. Özellikle de piyasa takibi gibi ciddi zaman alabilen etkinliklerde bu ilgi ve bilgi kazanımı oldukça katkı sağlamakta ya da yatırımcıyı zorlamaktadır. Dolayısıyla yatırım yaparken alınan kararların da sağlıklı olması açısından bu konu son derece önemlidir.

Yatırımcılar, hisse senedini aldıkları şirkete adeta ortak olmuş sayılırlar. Zira yatırımın sonrasında ilgili şirketin değer artışları ile birlikte para kazanabileceği gibi değer kayıpları yaşaması ile birlikte de yatırım için harcadığı paranın en az belli bir kısmını kaybedebilecektir. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce şirket ya da şirketlerin bilanço kalemlerini çok iyi bir şekilde incelemek gerekir. Bu doğrultuda özel olarak hazırladığımız Yatırımcıların Bilmesi Gereken Önemli Bilanço Kalemleri isimli yazımız üzerinden detaylı bilgilere erişmek mümkündür.

Son olarak her yatırımcının Borsa Nedir ve Borsa Nasıl Oynanır isimli yazılarımızı da okumalarını öneriyoruz. Diğer yandan Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerini takip etmek için Canlı Borsa sayfamızı da rahatlıkla ve tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğinizi ifade etmek isteriz.