Borsa neden dalgalanır sorusuna yanıt vermeye çalışacağımız bu yazımızla birlikte aynı zamanda borsayı nelerin etkilediğini de görebileceksiniz. Günümüz dünyasında adeta arka arkaya sıralanmış domino taşları gibi belli bir düzenin parçası olan ülkeler ve o ülkelerde yaşayan insanlar, tüm bu düzenin önemli bir unsuru olarak görebileceğimiz borsada yaşananları etkiledikleri gibi söz konusu etkilerin sonucunda borsada yaşanan ani ve keskin değişimlerden de etkilenmektedirler. Aslında burada söz konusu dalgalanmayı da kabaca tanımlamış sayılabiliriz. Buna göre dalgalanma, borsanın ani ve keskin bir şekilde, genellikle de belli bir yönde ivme kazanma hali olarak tanımlanabilir.

Borsa Neden Dalgalanır ve Neler Buna Neden Olur?

Borsada dalgalanma olması için var olan istikrarın çeşitli nedenlerle sona ermesi gerekir. Diğer bir ifadeyle borsadaki mevcut istikrarlı sürecin herhangi bir sebeple kesintiye uğraması ve belli bir yönde keskin ivmeler ortaya çıkması ile birlikte dalgalanma meydana gelebilir. Bu durumun ortaya çıkması için pek çok sebep vesile olabilir. Özellikle de bu zamana kadar yaşanan dalgalanmaların sebepleri başta olmak üzere şimdi bu ne olması halinde söz konusu durumun ortaya çıktığını anlatmaya çalışalım.

Her şeyden önce şunu hatırlatmamız gerekir ki, her piyasa gibi borsa da arz talep dengesi üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak borsada yer alan yatırım araçlarının niteliği ve niteliğine karşılık ilgili toplumun söz konusu yatırım araçlarına yönelik ihtiyaçları ve sahip olma istekleri değerleri oluşturur. Değer ifadesini fiyat olarak da söyleyebiliriz. Borsada dalgalanma olması halinde bu değerler ani bir şekilde değişecektir. Diğer yandan arz talep dengesini çok derinden etkileyecek şekilde bir olayın ya da olaylar zincirinin olması halinde piyasa bundan hızlı bir şekilde etkilenir ve dalgalanma oluşur.

Ülkenin siyasi istikrarının sona ermesi ya da bir diğer ifadeyle siyasi istikrarsızlık, birçok başka ve keskin gelişmeye de vesile olabileceği için piyasalarda olmaması istenen şey ortaya çıkar ve yatırımcılar tedirgin olabilirler. İşte bu tedirginlikle birlikte yatırımcılar, ellerindeki yatırım araçlarını hızlı bir şekilde güvendikleri yani en az riskli buldukları bir başka yatırım aracına dönüştürmeyi ya da nakde çevirip saklamayı seçebilirler. Bu durum ciddi bir dalgalanma anlamına gelmektedir.

Borsa Neden Dalgalanır

Borsa Neden Dalgalanır

Siyasi istikrarın yanı sıra ekonomik veriler, eğer bir düzen varsa bu düzenin ne şekilde süreceği ya da nasıl bir tehlike yaşanabileceğini de işaret etmektedir. Dolayısıyla belli aralıklarla açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılamaması ya da daha sert bir şekilde hiç beklenmeyen sonuçlara gebe olması halinde piyasalar ve borsa dalgalanabilir.

Küresel gelişmeler, sadece belli bir borsanın değil genellikle diğer birçok borsanın da etkilenerek dalgalanmaya kapılmasına neden olabilmektedir. Zira her ülke birbiri ile bağlantılı ve küresel ekonomi adını verdiğimiz düzenin bir parçasıdır. Bu kapsamda bir başka ülkede yaşanan olumsuz bir şekilde, söz konusu ülke ile olan ilişkiler ve gelişmenin de türüne bağlı olarak diğer ülkeleri de hızlı bir şekilde etkileyerek dalgalanmalara vesile olabilir.

Özellikle de son yıllarda sıkça terör olayları yaşanmaktadır. Maalesef ki bu terör olayları, başta gerçekleştiği ülke borsası olmak üzere ülkenin dünya üzerindeki etki gücüne de bağlı olarak diğer ülke borsalarına da hızlı bir şekilde yansımaktadır.

Savaşlar da borsada dalgalanmaları hızlı bir şekilde başlatan ve belki de en etkili şekilde sarsan olaylardır. Çünkü bir ülkenin savaş halinde olması o ülke ekonomisi başta olmak üzere birçok şeyi öngörülmesi zor olarak değiştirebileceği için yatırımcıların hızlı bir şekilde uzaklaşmalarına da neden olabilmektedir.

Borsa Neden Dalgalanır

Borsa Neden Dalgalanır

Doğal afetler, borsaları derinden etkileyebilecek güce sahip bir başka unsur olarak karşımıza defalarca çıkmıştır. Özellikle de dünya genelinde kullanılan çeşitli malları üreten ülkelerde yaşanan doğal afetler, ilgili malın tedarik edilmesini de zorlaştıracağı için o mal ile gerçekleşen üretimler de aksayacak, buna bağlı olarak fiyatlar artacak ve insanların hayatlarındaki öneme bağlı olarak da derin etkiler yaratabilecektir. Bir örnek vermek gerekirse, komşu ülkeden petrol alan bir başka ülke, petrol çıkaran ve satan ülkede yaşanacak çok kapsamlı bir doğal afet sonrasında ihtiyacı olduğu ölçüde petrol alamazsa ülkesinde petrol ile ilgili neredeyse tüm sektör etkilenecektir.

Yukarıda saydığımız unsurların yanı sıra bilgi teknolojileri ve iletişim dünyasına yönelik gelişmeler de son zamanlarda borsaları ciddi bir şekilde etkileme potansiyeline erişmişlerdir. Tüm bu unsurların yanına daha birçok irili ufaklı unsur ekleyebiliriz.

Borsayı daha yakından tanımak için Borsa Nedir ve Borsa Nasıl Oynanır isimli yazılarımızı da okuyabileceğinizi ifade edebiliriz.