T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. maddeleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.

  • Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
  • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.
Boğaziçi Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak

Aranan Nitelikler:

  1. Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
  2. Adayların biyometri, insan-bilgisayar etkileşimi, görüntü işleme ve insan davranışlarının bilgisayarla analizi konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.
  3. Adayların biyoenformatik, metin madenciliği ve doğal dil işlemesi konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.
  4. Adayların malzeme bilimi ve malzemelerin elektrokimyasal yapılarının deneysel olarak belirlenmesi konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.
  5. Adayların Yönetim Bilgi Sistemleri, Elektronik Ticaret, Bilgi Güvenliği alanlarında uzmanlaşmış olmaları ve bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerinin bulunması gerekmektedir.
  6. Adayların optik görüntüleme konusunda uzmanlığının olması gerekmektedir.
  7. Adayların erken modern dönem siyaset ve düşünce tarihi üzerine araştırmaları olması ve bu konularda çalışmaları ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.