Bireysel emeklilik sistemi (BES) gönüllülük esaslı olan bu sistem kişinin çalışma hayatı boyunca yaptığı yatırımın emekliliğinde sosyal güvenlikten aldığı maaşa ek olarak gelen bir nevi uzun vadeli birikim hesabıdır. Sistem katkı payı, tasarrufların toplanıp değerlendirilmesi ile toplu para veya maaş olarak kişinin refah yaşam standartlarında yaşaması için yapılmıştır. Mevcut olan kamu sosyal sistemi ile bütünleşmiş/tamamlayıcı olarak işlemektedir. Bu sistem resmiyette 2001 faaliyet olarak ise 2003 yılında başlamıştır.

Ekonomiye uzun vadeli olarak kaynak oluşturarak ülkenin kalkınmasında pay sahibi olmuştur. Sisteme tabii olmak için sosyal güvenlik grubuna bağlı olma gereği yoktur. Fiil ehliyeti sahip olan herkes buna başvurabilir. Sistemde emekliliğin gerçekleşmesi için başlangıçtan sonra en az 10 sene geçmesi ve 56 yaşını geçme şartı bulunuyor. Bireysel emeklilik sisteminin en büyük farkı sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık ve diğer hizmetleri vermemesidir. Sosyal güvenlik sistemi ile farklı olarak çalışan bireysel emeklilik başlangıcının yapılması sosyal güvenlik hizmetlerini engellemez.

BİREYSEL EMEKLİLİKDEKİ AŞAMALAR

Başlangıç yapılması için herhangi bir emeklilik şirketi(bazı bankalarda da bu işlev bulunmaktadır.) ile anlaşarak, emeklilik sözleşmesi akdetmek gerekmektedir.60 gün boyunca cayma süresi verilmiştir. İstenilen bir anda sistemden çıkabilir ve birikmiş para alınabilir. Bireysel emeklilik sistemine katılım gerçekleştirenler için katılandan veya destekleyici kuruluştan peşinen ve azami olarak 1 yıl tahsil edilmek üzere giriş aidat alınabilir. Ve şirketler katılımcının katkı payından, birikiminden gider kesintileri yapabilir.

GÜVENİLİR Mİ?

Dünyadaki diğer uygulanmaların incelenmesi ile oluşturulan BES tamamen güvenilir ve devlet güvencesi altındadır.

SİSTEM ÜZERİNDEKİ KATILIMCININ HAKLARI

Emeklilik sözleşmesi süresince katılımcı katılım payı ödemesine ara verebilir. Katılımcının bir den fazla emeklilik sözleşmesi bulunması dâhilinde herhangi birinin şartları sağlamsı durumunda hepsinde emeklilik hakkı elde etmiş olur. Emekliliğini elde eden katılımcı bireysel emekliliği sonucu hesabındaki birikim tamamı veya hepsi defaten isteyebilir veyahut tamamının yıllık gelir sigortasına yatırılmasını talep ederek sonrasında yapılacak sözleşme ile bir süreliğine ya da ömür boyu maaşa bağlanabilmektedir.

SİSTEMDEN ÇIKMA DURUMLARINDA NE GİBİ YAPTIRIMLAR OLUŞUR

Sistemden gerekli işlemler tamamlanmandan/süreçler bitmeden ayrılmada gerçekleşebilir. Lakin bu durumda birikimdeki getiri üzerinden stopaj kesintisi olur. Bu zorunlu/elde olmayan nedenlerle ayrılanlarda %5,10 yıl sistemde kaldığı halde emekli olmayanlardan %10 ve 10 yıldan az bir süre sistemde bulunup ayrılanlardan %15 olarak uygulanır.