BDDK, banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelikte müşterilerin lehine bir değişiklik yaptı. Buna göre bankalar müşterilerin kartları konusundaki taleplerini yedi gün içinde gerçekleştirmek zorunda kalacak.

Bankalara banka kartı ve kredi kartı konusunda çeşitli taleplerde bulunan müşterilerin talepleri bankalar tarafından yedi gün içinde gerçekleştirilmek zorunda kalacak. BDDK yani Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemenin sonrasında müşteriler taleplerine daha erken cevap alabilecekler.

BDDK Kartların Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin 18.maddesinin ikinci fıkrasında BDDK tarafından bir yönetmelik taslağı yayımlandı ve değişiklik yapıldı. Buna göre yönetmelikte kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin kullanılabilir kart limitini azaltma, kartı iptal etme ve sözleşmeyi feshettirme hakkına sahip olduklarına vurgu yapıldı. Daha sonra bankaların müşterilerin bu taleplerine en geç yedi gün içinde cevap vermelerinin zorunlu olduğu söylendi.

BDDK tarafından kredi kartları ve banka kartları yönetmeliğinin 18. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre eğer müşteri kullanılabilir kart limitinin azaltılmasını, kartının iptal ettirilmesini ya da sözleşmenin feshedilmesini talep ederse, müşterinin bu talebini bankaya iletmesinden sonraki en geç yedi gün içinde banka müşterinin talebini yerine getirmek zorundadır.

Talep Formu ya da Belge Örneği Müşteriye Verilmek Zorunda

BDDK tarafından yönetmelikte yapılan değişiklikte ayrıca müşterilerin lehine olan bir ifade de mevcut. Buna göre müşteri eğer sahip olduğu kredi kartı ya da banka kartı ile ilgili kullanılabilir limit azaltma ya da kartı iptal etme gibi taleplerini banka şubesi aracılığıyla iletirse banka bu talebin alınması sırasında doldurulan formların ya da belgelerin bir örneğini müşteriye göndermek zorunda kalacak. Bu belge ya da formda müşterinin talebinin alındığı tarihin yazılı olması ve belgede ya da formda şube yetkilisinin imzasının olması gerekiyor. Eğer müşteri, talebini iletmek için bir form doldurmuşsa bu formun örneği de müşteriye verilmesi gereken belgeler arasında yer alacak.

BDDK tarafından yapılan değişiklikler müşteriye avantaj sağlayan değişiklikler olarak öne çıkmakta. Pek çok banka kartı ve kredi kartı sahibi kartını iptal ettirmeye çalışırken ya da kartının kullanılabilir limitini düşürmeye çalışırken sabrının sınırlarını zorlayan durumlarla karşılaşıyor. Ayrıca pek çok kişi talebini ilettikten uzun zaman sonra bankadan çözüm alamayabiliyor.

Kredi Kartı İptal Ettirme Talebi

Bankalara kredi kartınızı iptal etme talebinizi iletmek üzere başvurduğunuzda kredi kartınızı iptal ettiremeyebiliyorsunuz. Bankalar müşterilerden kredi kartlarını iptal etmek istemelerinin gerekçesi konusunda geçerli bir sebep duymak istemektedirler. Yani müşterilerin kredi kartlarını kapatmamaları için hemen hemen her şeyi yapmaktadırlar. Müşteriler bankalara kredi kartlarını kapatma konusunda geçerli bir sebep sunmadıkları sürece bankalar kredi kartlarını iptal etmemektedirler.

Bankalar kullanılabilir limitin düşürülmesi konusunda müşterilerin taleplerini kısa sürede sonuçlandırmamakta ve hatta bazen hiç sonuçlandırmamaktadırlar. Bu nedenle BDDK’nın yönetmelikte yaptığı değişiklikler müşterilerin lehinedir.