Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilerin pek çoğu hayat sigortası yaptırmak istemezken bu poliçenin önemi ise kişinin kredi ödemesi devam ederken vefat etmesi durumunda anlaşılmaktadır. Özellikle de konut kredisi paketlerinde bu kredilerin son derece uzun vadeli olmasının yanı sıra yüksek tutarlı krediler olması neden ile riskin yükselmesine neden olmaktadır.

Hayat Sigortası Olan Kişi Ölürse Kredi Borcu 

Konut kredisi çeken ölürse bankanın izleyeceği yöntemi belirleyen en önemli faktör konut kredisi kullanırken hayat sigortası yaptırılıp yaptırılmadığına bağlı olarak belirlenmektedir. Çünkü hayat sigortası yapılması durumunda konut kredisi çekenin ölümü halinde banka alacağın tahsili için hayat sigortası poliçesini bozarken hayat sigortasının olmadığı durumlarda ise alacağın tahsili biraz daha karmaşık bir hal almaktadır.

Konut Kredisi Borçlunun Ölümü 

Hayat sigortasız konut kredisi kullandırılması durumundada banka alacağını tahsil etmek için vefat eden kişilerin mirasçılarına başvuruda bulunur. Eğer vefat eden kişinin mirasçıları bu borcu ödeyemeyeceklerini belirtirlerse bu durumda banka konut kredisi ipotek hakkını kullanarak konutu satışa çıkaracaktır. Konutun satılması ile beraber banka toplam konut kredisi alacağını tahsil eder ve fazla bir tutar kalması durumunda bu tutarı vefat eden kişinin mirasçılarına teslim eder.

Borcun daha fazla olduğu yani ölen kişinin borca batık şekilde vefat etmesi durumunda ise mirasçıların reddi miras davası açarak kişisel haklarını korumaları önerilir. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi paketleri içinde benzer uygulamalar söz konusu olup hayat sigortası yaptıran kişilerde borcun tahsilatı için banka hayat sigortası poliçesini kullanır.