Banka kredisi kullanmak isteyen kişilerin sahip olmaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişinin yaşıdır. Kredi kullanmak isteyen kişinin mutlaka 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bunun nedeni kanunlar gereği 18 yaşından küçük olan kişilerin reşit sayılmamasıdır. Yani kredi kullanmak isteyen kişinin mutlaka reşit olması gerekir. Aslında kredi başvurularında yaş sınırı iki türlü aranır. Bunlardan ilki kredi başvurusu alt yaş sınırıdır ki bu sınır 18 yaş olarak uygulanmaktadır.

Kredi başvurusu üst yaş sınırı ise kişinin kredi kullandırım hakkı kazanmak için uygulanan yaş sınırıdır ve bu sınır kişinin başvuruda bulunduğu yaş değil borcun sona ereceği vadede olacağı yaştır. Yani örnek vermek gerekirse konut kredisi yaş sınırı çoğu bankada 70 olarak uygulanmakta olup 10 yıl vadeli konut kredisi kullanmak isteyen kişi bu durumda krediye başvuruda bulunduğu tarihte en fazla 60 yaşında olabilir.

Bir başka yaş sınırı konusu da krediye konu olan taşınır ya da taşınmaz mallar için uygulanan sınırdır. Örneğin ikinci el taşıt kredisi yaş sınırı bulunmakta olup bu sınır satın alınmak istenen araç için uygulanır. Pek çok banka en fazla 5 yaşa kadar olan araçlarda kredi kullandırımına izin verilmektedir. Konut kredisi yaş sınırı da yine kredi kullanılarak satın alınmak istenen konutun en fazla 25 yaşında olmasına müsaade edilir. Bazı bankalar bu sınırı kredinin kullanıldığı tarihten itibaren ararken bazı bankalar ise konutun başvuru esnasındaki yaşı ve vade süresini ekleyerek arar. Yani kredi vadesi 10 yıl ise konutun yaşı en fazla 15 olabilir.