Bankalar artık müşteri sayısını daha da arttırmak amacı ile çok cazip kampanyalar düzenleyerek, insanları kredi almaya teşvik etmektedir. Fakat daha sonra bazı kişiler durumları elvermediği için bu alınan krediyi ödemekte zorluk yaşıyorlar. Bunun için banka kredisi borcuna hapis cezası var mı? Gibi sorular yöneltilmektedir. Bu yazıyı okuyarak bu konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlk olarak bankaya olan borç eğer ki ödenmezse, kişilere ekstradan bir doksan gün veriliyor. Ve müşteriler de bu süre zarfında borçlarını kapatma gibi bir imkâna kavuşuyor. Ancak, bu zaman diliminde gecikme faizi de uygulanıyor.

Hapis Cezası Konusu Hakkında
Banka tarafından müşterilere verilen doksan günlük zaman da geçerse eğer, bu durumda kişilere idari takip süreci uygulanmaktadır. Bu sürelerde ise, banka kişilere borç yapılandırması adına teklifler verir. Ve teklif edilen yapılandırma kabul edildiği takdirde tekrar bir ödeme şekli belirlenir.

Ancak yapılandırma kabul edilmezse ya da onaylandığı halde ödenmezse iş artık hukuki sürece sokulabilir ve bu kez yasal bir süreç sizi zorlayabilir. Banka kredisi borcuna hapis cezası var mı? Sorusunun yanıtı ise hiç kimse bir taahhüt yüzünden özgürlüğünden mahrum olamaz ifadesi, anayasanın 38. Maddesinde yer almaktadır. Fakat istisnalar bulunabilir.

İstisnalar Nelerdir?
Bu konuda sadece bir tek istisna kişilerin banka borcu yüzünden hapse girmesine sebep olabilir. O da eğer ki kişinin borcunu ödeyeceğini taahhüt ettiğini ispat eden ve icra müdürünün imzasının da yer aldığı bir belge ya da tutanak mevcutsa ve bu tutanak da yer alan zaman ya da taksitler belli periyotlar halinde ödenmesi yapılmazsa üç ay süre ile hapis cezası görmeleri mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı, eğer ki ödeme koşullarına uygun değilseniz, imza atmamanız tavsiye ediliyor