Bankaların müşterilerinin kredi başvurularını değerlendirirken kullandığı en önemli veri günümüzde artık kredi notu verisidir. Bankaların tümü ticari kar amacı güden şirketler olup en büyük gelir kaynakları da kullandırdıkları kredilerdir. Bu yüzden bankalar kredi kullandırma konusunda isteklidir ancak kredinin geri dönüşünü de garanti altına almak isterler. İşte kredi notu tam bu noktada devreye girer ve bankaya kredi onayı verirken kredinin geri dönüp dönmeyeceği konusunda fikir edinmesinde yardımcı olur.

Kredi Notu Ya Da Kredi Skoru Nedir?

Kredi skoru en basit hali ile kişinin mali durumunu gösteren ortalama olarak tabir edilmektedir. Son derece detaylı bir inceleme sonucu belirlenen kredi notunu hesaplama işleminde kişinin aylık sabit geliri, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar, ödemekle yükümlü olduğu sabit giderleri ve borçları gibi mali değerler baz alınır. Bunlara ek olarak kişinin eğitim durumu, şimdiye kadar bankalara olan kredi kartı ödemesi ve kredi ödemeleri gibi ödemelerdeki düzenleri ve borçlarında gecikmeye düşüp düşmedikleri de kredi notlarını etkileyen önemli bir faktördür.

Kredi Notum Neden Düşük?

Kredi notunun düşük olmasının en önemli 2 nedeni ya kişinin aylık belgelenebilir gelirinin düşük olması ya da çok yüksek miktarda risk barındırmasıdır. Yani kredi kartı limiti dolu olan ya da yüksek miktarlı kredi kullanan kişilerin kredi notları borç riskleri yükseldiği için düşmektedir.

Kredi Notumu Nasıl Yükseltebilirim?

Kredi notunun yükseltilmesi konusunda tercih edilebilecek en etkili yöntem kişinin gelir tutarını arttırabilmesidir. Bunun için aylık gelir belgesindeki maaş tutarının arttırabilmesi, bankalarda mevduat hesabı açmak ya da mevduat hesaplarında bulunan tutarları arttırmak, kredi kullanmak isteyen kişinin taşınır ya da taşınmaz mal edinmesi gibi durumlarda mal varlığının borca oranla artış göstermesi nedeni ile kredi notu yükselir. Bir başka yöntem ise kişinin borç tutarını azaltmasıdır. Bankaya olan kredi borcunun kapatılması ya da kredi kartı borç bakiyesinin sıfırlanması gibi durumlarda da kredi notu otomatik olarak yükselir. Yine bankaya olan borçlarınızın günü gününe ödenmesi de kredi notu üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Borç tutarının zamanında ödenmesi ve kredi kartı borçları için tutarın tamamının ödenmesi çok faydalıdır.