Bilindiği üzere tüm yasal işlemlerde belirli bir zaman aşımı sınırı uygulanmaktadır. Aynı zaman aşımı durumu kredili işlemlerde de söz konusu olup banka kredi borçlarında da zaman aşımı uygulanmaktadır. Peki, banka kredi borçlarında zaman aşımı uygulamasındaki detaylar nelerdir?

Banka Alacağından Ne Zaman Vazgeçer?

Bankaya borcu olanlar ve bu borcu ödemeyenler için tek çıkış noktası zaman aşımı için beklemektir. Ancak burada son derece uzun bir süreç söz konusudur. Kredi kartı borcu zaman aşımı ile kredi borcu zaman aşımı uygulamalarında da farklılıklar bulunmaktadır.

Kredi kartı borcu zaman aşımı için borcun yasal takip altına aldığı tarih dikkate alınırken kredi borçlarından dolayı yapılan zaman aşımında ise her ödenmeyen kredi borcu kendi son ödeme tarihinden itibaren takip edilmektedir. Bankaların zaman aşımı uygulaması için beklenmesi gereken süre 10 yıldır.

İcra Davalarında Zaman Aşımı 

Banka zaman aşımı hesaplanırken beklenen süre içinde bankanın icra takibi başlatması zaman aşımının kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Yine bu süre zarfında kişinin maaşlı olarak işe girmesi ya da bankadan maaş alması durumunda banka alacağın tahsili için maaşa bloke koymak yöntemini tercih edebilir. Bu sayede banka alacağın tahsilini gerçekleştirir. Yine gayrimenkul rehinli kredilerde de borcun tahsili için zaman aşımı uygulanmamaktadır.