İbraname Nedir?

Bankalar tarafından zorla müşterilerine imzalatılmaya çalışılması nedeni ile son aylarda yoğun tartışmaların yaşanmasına neden olan ibraname kelime anlamı olarak “aklama belgesi” anlamına gelmektedir. İmzalanan her resmi evrakta olduğu gibi ibranameye imza atmadan önce de kişi bu belgeyi imzalaması durumunda karşı karşıya kalacağı resmi sonuçları çok iyi düşünmeli ve buna göre karar vermelidir.

Banka İbraname İmzalattı 

Her ticari kurumda olduğu gibi bankalarda da en önemli öncelik bankanın kendi çıkarını koruyarak mümkün olan en yüksek oranda kar elde etmektir. Bu amaçla her banka öncelikle kendi çıkarlarını göz önünde bulundurur. İmzalatılan banka ibraname örnekleri bankanın ileride açılabilecek olası davalarda hak kayıplarına uğramasını engellemektir. Yani kişi “banka ibraname imzalattı” dediği takdirde ileride doğacak tüm yasal haklarından vazgeçtiğini baştan kabul etmiş olur.

Bankaların bu ibranameleri imzalatmak istemelerindeki en temel amaçları kredi dosya masrafı iadesi gibi o an için önlem almadıkları ancak gelecekte yasalar karşısına haksız durumda kalacakları durumlarda kendilerini korumak istemeleri ve tazminat ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kalma riskini sıfıra indirmek istemeleridir.