Araştırma ve Geliştirme Fonu adlı yeni bir fonun kurulması planlanıyor. Varlık Fonundan sonra bir de Araştırma ve Geliştirme Fonu adlı yeni bir fonla tanışacağız. Yeni fon hakkında ayrıntılı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Araştırma ve Geliştirme Fonu, Varlık Fonundan sonra tanışacağımız yeni bir fon olacak. Bu fonun büyüklüğü 12 milyar TL olacak. Araştırma ve Geliştirme Fonu ile hem bakanlığın hem de kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme harcamalarının tek elde toplanması amaçlanıyor.

Varlık Fonundan sonra şimdi de Araştırma ve Geliştirme Fonu kuruluyor. Bu fonun kurulmasının amacı Varlık Fonundan farklı olacak. Bu Araştırma ve Geliştirme Fonu ile bakanlığın ve kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge harcamaları tek bir konumda yani tek elde toplanacak. Araştırma ve Geliştirme Fonuna Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı adı verilecek. Bu hesaptan pek çok araştırma ve geliştirme eylemleri için gerekli finansman sağlanacak.

Araştırma ve Geliştirme Fonu 12 milyar TL büyüklüğünde olacak. Bu fondan karşılanacak finansmanların temelinde pek çok proje yer alacak. Bu projeler arasında uydu, fırlatma rampası, yerli otomobil gibi projeler bulunmakta. Bu gibi projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynak Araştırma ve Geliştirme Fonundan karşılanacak.

Araştırma ve Geliştirme Fonunun yönetilmesi ve tek elden planlanması ayrıca etkin kullanımı için de bazı kararlar alınması gerekecek. Bu kararların alınması konusunda Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu yetkili olacak. Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Başbakanın başkanlığında kurulacak. Araştırma ve Geliştirme Fonuna yönelik kararlar işte bu kurul tarafından alınacak.

Araştırma ve Geliştirme Fonu ile bağlantılı bir hesap olacak. Bu hesaba Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı adı verilecek. Bu hesabın Sanayi Bakanlığı merkez muhasebe biriminin sorumluluğunda açılması planlanıyor. Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabının yönetim işlemlerinin bakanlık tarafından yapılması söz konusu olacak.

Araştırma ve Geliştirme Fonu sayesinde ülkenin millî yani yerli üretiminin arttırılması amaçlanıyor. Yerli otomobil, yerli uçak ve yerli pek çok üretim yapılabilir. Bu sayede dışa bağımlılığımız azalabilir. Dış ülkelere bağımlılığımız azaldıkça ekonomimizin gelişmesi ve güçlenmesi söz konusu olur. Bu da ülkemizin daha çok güçlenmesi ve zenginleşmesi anlamına gelmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Fonundan önce Varlık Fonu kurulmuştu. Bu fon 2016 yılının Ağustos ayında kurulmuştu ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmekteydi. Daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu kamu kuruluşları konusunda önemli kararlar almış ve pek çok kurumu Varlık Fonu’na devretmişti. Bu kurumlar arasında PTT, BOTAŞ, Halkbank, BIST, THY, Ziraat Bankası ve TÜRKSAT yer almaktaydı. Bu kurumların devredilmesi büyük tartışma yaratmış ve insanları düşündürmüştü. Zira bu kurumların gelirlerinin nasıl yönetileceğine dair büyük bir belirsizlik söz konusuydu. Buna bağlı olarak Araştırma ve Geliştirme Fonunun nasıl yönetileceğini ve daha sonra nasıl gelişmelerin olacağını izleyip göreceğiz.