Araç kredisi kullanırken ne yazık ki pek çok kişinin aracı satın almaya karşı duydukları yoğun istek bazen ödeyemeyecekleri büyüklükte bir borcun altına girmelerine neden olabilmektedir. Burada önemli olan araç kredisi hesaplaması yapılarak kişinin asla aylık gelirinden net eline kalan tutarın yarısını aşmayacak şekilde kredi borçlanmasına gitmesidir.

Araç kredimi ödeyemiyorum diyen kişilerin ne yazık ki araçlarını kaybetme riskleri bulunur. Çünkü bankalar araç kredisi kullandırımı karşılığında kredi kullanılarak satın alınan araç ruhsatı üzerine rehin koymaktadır. Rehin ruhsatlı araçlarda kredi borcunun tahsil edilememesi durumunda ise bankanın alacağını tahsil edebilmesi adına aracı satma hakkı bulunmaktadır. Peki, araç kredisi ödenmezse ne olur?

Banka ilk araç kredisi gecikmesi durumunda hemen müşterisine kısa mesaj ile ya da direkt arama yoluyla ulaşarak borcun ödeme süresini aşmasına rağmen ödenmediği konusunda uyarıda bulunur ve borcun ödenmesini talep eder. İkinci gecikmede de aynı yöntem uygulanır ve borç ödenene kadar ya da üçüncü gecikmeye düşene kadar banka aramalarını sürdürür ve borcu ödemesi talep edilir. Borç ödenmediği takdirde banka alacağını avukatına devreder ve yasal süreç başlatılarak borcun tahsil edilmesi yoluna gidilir. Borç yine tahsil edilemezse bu durumda rehinli araç satışı gerçekleştirilerek banka alacağını tahsil etmeye çalışır.