Haneye düşen gelirin, o hanede yaşayan kişilerin sayısına bölünmesiyle elde edilen miktara kişi başına düşen aylık denilmektedir. Tutarı yaklaşık olarak bir aylık asgari ücret tutarının 2/3’ünden az bir miktara denk gelen ve bakıma muhtaç olan engellilerin akrabası, vasisi olan kişilere ödemesi yapılan aylığa ise evde bakım aylığı denilmektedir.

Engelli bireyler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üç tipte olan bakım hizmetlerinde sosyal destek sunmaktadır. Engelli bireylere evde bakım hizmeti direkt kamu tarafınca üretilerek, bakım hizmetlerinin masrafları kamu tarafınca karşılanarak ya da özel sektörden hizmet istenerek sağlanmaktadır.

Hizmet eğer kamu tarafınca sağlanıyorsa Bakanlığı bağlı bulunan resmi rehabilitasyon hizmeti binalarında eğitim alınmaktadır. Özel sektörden hizmet alınması durumunda engelli bireyin bakım hizmetleri özel bir bakım merkezi tarafınca karşılanmaktadır ve bu hizmetin ücretini de Bakanlık öder.

Diğer bir modelde evde bakımı yapılacak engellilerin bakımını üstlenmiş olan kişilere maddi destek sağlanması suretiyle yapılmaktadır. Engelli bireylere bakan bu kişilere verilen tutara evde bakım maaşı denilmektedir.

Evde Bakım Parasını Kimler Alabilir?

Evde bakım parası üveyler dâhil olarak bakıma muhtaç olan engellinin kendi akrabaları, eşinin akrabaları, varsa çocuklarının akrabaları gibi kişiler engelli bireyin bakımını üstlenmeleri halinde bu kişilere evde bakım parası verilebilmektedir.

Evde Bakım Parası Almanın Koşulları Evde bakım parası alabilmek için;

*Evde bakım parası alabilmek için bir hastanenin sağlık kurulunun düzenlediği ve engelli kısmında ‘Evet’ ibaresi bulunan bir rapor gereklidir.
*Bakıma muhtaçlıkkriterlerini bireyin taşıması durumu.
*Engellinin yaşadığı hanedeki kişi başı gelir miktarının asgari ücretin 2/3 oranını geçmemesi gerekir.

2017-2018 Evde Bakım Parası Tutarları

2018 senesi ilk 6 aylık periyot için: 880.69 TL’dir.
2018 senesi ikinci 6 aylık periyot için: 924.73 TL’dir.
2019 senesi ilk 6 aylık periyot için: 952.47 TL’dir.
2019 senesi ikinci 6 aylık periyot için: 990.57 TL’dir.